Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Prilikom obnove kuće sagradio sam dodatnih 45 kvadrata. Ove godine sam obavešten nezvanično da je zemljište na kome se nalazi porodična kuća predmet Agencije za restituciju, tj. da je podnet zahtev za vraćanje imovine. Mene zanima koje su moje mogućnosti i da li ja mogu da legalizujem objekat po novom Zakonu?

Ako ispunjavate prethodne uslove, u postupku ozakonjenja će vam nadležni organ zatražiti i dostavljanje odgovarajućeg prava na građevinskom zemljištu. Ako u tom momentu ne posedujete dokaz o odgovarajućem pravu, nadležni organ će ovo pitanje označiti kao prethodno i naložiti vam da pokrenete postupak za njegovo rešavanje. Po okončanju i rešavanju prethodnog pitanja, biće nastavljen dalji postupak ozakonjenja, u skladu sa Zakonom.

* Šta će se desiti sa nama koji nemamo regulisano zemljište? U katastru se vodi da je zemlja državna. Kupio sam plac u selu Rakovica još 1976. godine, ali u katastru je zavedeno da je vlasnik Republika Srbija. Plaćam porez od kada je kuća izgrađena. Da li taj papir može biti dokaz za ozakonjenje? Šta mi je sve potrebno da bih legalizovao kuću? Ima mnogo komšija koji imaju isti problem.

Situacija koju navodite nije prepreka za ozakonjenje objekta, s obzirom na to da je Zakonom propisano postupanje nadležnog organa kada naiđe na ovo pitanje. Pitanje rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu uređeno je članom 10 Zakona i u vašoj situaciji, nadležni organ će prekinuti postupak ozakonjenja do rešenja prethodnog pitanja i dostavljanja odgovarajućeg prava na građevinskom zemljištu.

* Notar u Mladenovcu neće da overi ugovor o prodaji stana u zgradi, zbog toga što u listu nepokretnosti piše da objekat ima privremenu upotrebnu dozvolu. Služba za katastar nepokretnosti Mladenovac traži da se pribavi upotrebna dozvola, a ne privremena upotrebna dozvola. Odeljenje za komunalne, građevinske i urbanističke poslove Mladenovac tvrdi da nema zakonske mogućnosti po Zakonu o ozakonjenju objekata da od privremene upotrebne dozvole izda upotrebnu dozvolu. Prema današnjem kursu valuta, taksa za rešenje za privremenu upotrebnu dozvolu je plaćena u iznosu od 94.316,40 dinara, u februaru 2003. godine. Predmet za ovaj slučaj se vodi u Gradskom sekretarijatu za legalizaciju objekata pod brojem XXI-15 351.21-9944/2010, na ime Stojković Zorica. ZASTUPNIK: Dragiša Gajić

U skladu sa Zakonom, predmet ozakonjenja nije objekat za koji je izdata privremena građevinska dozvola, već se upotrebna dozvola ishoduje u redovnom postupku, pred organom koji je izdao privremenu građevinsku dozvolu.Nadležni organ za izdavanje upotrebne dozvole dužan je da izda rešenje o upotrebnoj dozvoli po zahtevu vlasnika objekta.

* Hteo sam da legalizujem letnju kuhinju i garažu koja je sagrađena 1985. godine uz postojeću kuću. Letnja kuhinja ima oko 50 m2 i garažu sa prostorijom za drva oko 25 m2. Predao sam zahtev uz plaćanje takse 2013. godine i od toga se nisam pomerio. Dobio sam upozorenje da, ako ne nastavim sa legalizacijom, da će smatrati da sam odustao. Datum je prošao i ja sad ne znam dokle sam stao. Da li ja mogu da pokrenem legalizaciju po novom Zakonu. Šta mi je sve potrebno i koliko će to koštati?

Ukoliko od nadležnog organa niste dobili rešenje kojim se vaš zahtev za legalizaciju odbija, postupak legalizacije koji ste započeli biće nastavljen u skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju.

* Uz saglasnost vlasnika, na već postojećoj (i uknjiženjoj kući) sam dogradio sprat po uslovima ugovora koji su potpisali svi vlasnici nepokretnosti. Šta mi treba za legalizaciju?

Ako u ranijem periodu niste podneli zahtev za legalizaciju, onda će vaš objekat biti evidentiran u skladu sa Zakonom, a nadležni organ će vam uputiti obaveštenje o vrsti dokumentacije koju morate dostaviti, zavisno od klase objekta.

* Živim na poslednjem spratu zgrade tj. na preuređenom tavanskom prostoru. Imam sve potpise od stanara da su saglasni da mogu da adaptiram tavanski prostor u stan. Kako mogu da legalizujem tavanski prostor i koja dokumentacija mi je potrebna?

Ako u ranijem periodu niste podneli zahtev za legalizaciju, onda će vaš objekat biti evidentiran u skladu sa Zakonom, a nadležni organ će vam uputiti obaveštenje o vrsti dokumentacije koju morate dostaviti, zavisno od klase objekta.

* Živim u kući izgrađenoj na privatnom zemljištu 2009. godine. Od tada nisam ništa predavao vezano za legalizaciju. Onda je stupio na snagu ovaj Zakon, i sad me samo interesuje da li da čekam građevinske inspektore da dođu kod mene da bi se uopšte pokrenuo prces privatizacije, ili ja treba da idem u opštinu da prijavim objekat za legalizaciju?

U navedenoj situaciji, vaš objekat će biti popisan i evidentiran u skladu sa Zakonom, a postupak ozakonjenja će biti pokrenut po službenoj dužnosti.

* Živim u stanu koji nije legalizovan. Izgrađen je pre 10 godina u sklopu nadziđivanja zgrade. Sprat ispod je legalizivan, ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Šta je potrebno da bih mogao da legalizujem stan u kom živim? U istoj zgradi imam podrum koji sam renovirao i napravio stan. Taj stan se i dalje vodi kao podrum. Šta je potrebno uraditi da bi se on vodio kao stan?

Svi delovi zgrade koji su izgrađeni bez građevinske dozvole jesu predmet ozakonjenja, a nadležni organ će, po sprovedenom postupku utvrditi mogućnost ozakonjenja u konkretnom slučaju.

* Vlasnik sam parcele sa još tri suvlasnika. Parcela je fizički podeljena i treba mi saglasnost svih suvlasnika do čega ne mogu doći. Objekat se nalazi na mom delu parcele lično sam ga gradio sa svojim sredstvima. Niko nije osporavao gradnju objekta, pa me zanima da li to mogu bez potpisa suvlasnika parcele da ozakonim svoju kuću?

Situacija koju navodite propisana je u članu 10 st. 6 i 7 Zakona i nadležni organ će je utvrditi u toku postupka ozakonjenja.

* Ukoliko je za moj stan upisano pravo svojine, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014), i za to posedujem rešenje izdato od RGZ, šta treba da dostavim sekretarijatu za legalizaciju da bi se završio postupak legalizacije koji je započet još 2010. godine?

U skladu sa Zakonom, morate podneti zahtev za ozakonjenje u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona i dostaviti rešenje katstra o upisu prava svojine, kao i dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu na kome je predmetni objekat izgrađen, a po pozivu nadležnog organa platiti taksu za ozakonjenje. Po izvršenoj uplati takse za ozakonjenje, nadležni organ će doneti rešenje o ozakonjenju, a u daljem postupku, po službenoj dužnosti - po pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju - dostaviti to rešenje katastru, koji će upisati parvo svojine na objektu, bez bilo kakavih tereta.

Izvor: Vebsajt Novosti, 18.03.2016.
Naslov: Redakcija