Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGOVARAČKA POZICIJA SRBIJE ZA POGLAVLJE 23: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kritikovao loš pristup zašiti podataka o ličnosti u okviru pregovaračke pozicije


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje, da je u delu koji se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, Pregovaračka pozicija Republike Srbije za međuvladinu konferenciju za pristupanje Republike Srbije EU za Poglavlje 23, inferiorna u odnosu na ono što su potrebe Srbije, što ona treba i može da uradi u ovoj oblasti.

Zabrinjavajuće je da sadržina ovog dokumenta koji je Vlada Republike Srbije nedavno usvojila ukazuje na to da će se i dalje u nedogled odlagati preduzimanje mera koje je odavno bilo nužno preduzeti, ne samo radi pregovora sa EU, već što je mnogo važnije, radi zaštite našim Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonima utvrđenih prava građana, navodi se u saopštenju Poverenika.

Posebno brine činjenica da dokument ne sadrži doslovno nikakvu informaciju u vezi sa neshvatljivo dugo odlaganim usvajanjem Akcionog plana za sprovođenje Strategije zaštite podataka o ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 58/2010), dokumenta čije postojanje, i razume se realizacija, je neophodan uslov za ostvarivanje ma kakvog poboljšanja stanja u teško zapuštenoj oblasti zaštite podataka o ličnosti, dodaje se u saopštenju.

Poverenik je podsetio da je Strategija zaštite podataka o ličnosti doneta 2010. godine. Akcioni plan za njeno sprovođenje, trebalo je da bude usvojen u roku od tri meseca, što se nije desilo.

Pregovaračkom pozicijom se predviđa još jedno odlaganje donošenja inače neophodnog novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, navodi Poverenik i podseća da je u oktobru 2014. godine dostavio Vladi Republike Srbije celokupan tekst modela tog zakona sa detaljnim obrazloženjem. Usvajanjem ovog zakona konačno bi bili predupređeni i eliminisani i brojni štetni efekti višegodišnje docnje Vlade sa usvajanjem važne Uredbe o zaštiti naročito osetljivih podataka.

Poverenik ocenjuje da je zabrinjavajuće i to što polazna pozicija sadrži i navode i ocene koje nisu u skladu sa stvarnim i faktičkim činjenicama. Takav pristup može za efekat imati stvaranje pogrešne predstave kod druge strane u pregovorima ili još nepoželjnije, samozavaravanje, zaključuje se u saopštenju Poverenika.

Izvor: Vebsajt Poverenik, 18.03.2016.
Naslov: Redakcija