Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOSLEDNA PRIMENA ANTIDISKRIMINACIONIH PROPISA NAJBOLJI LEK ZA ELIMINACIJU RASNE DISKRIMINACIJE


Zaštitnik građana Saša Jankovića povodom 21. marta - Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije, je rekao da su kvalitetno obrazovanje i dosledna primena antidiskriminacionih propisa najbolji lekovi za eliminaciju rasne diskriminacije.

Janković je u pisanoj izjavi istakao da rasnoj diskriminaciji najviše pogoduje siromaštvo. "Uprkos svim deklarativnim izjavama volje da im se pomogne i ređim praktičnim merama afirmativne akcije, Romi su i dalje duboko diskriminisani, pri čemu njihova diskriminacija u zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju nosi posebno teške posledice i stvara začarani krug", ocenio je Janković.

On je rekao da je kao zaštitnik građana, nastojeći da ojača efikasnost antidiskriminacionih mera države i lokalnih samouprava, izradio i Skupštini Srbije predao poseban Izveštaj o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma.

Zaštitnik građana je rekao da povećane migracije i priliv azilanata i iregularnih migranata povećavaju opasnost od porasta diskriminacije ljudi poreklom iz Afrike i Azije, prema kojima diskriminacija nije tradicionalno ukorenjena, ali se u kombinaciji s porastom siromaštva brzo razvija.

  • "Zabrinjava što počinioci krivičnog dela izazivanja rasne, nacionalne, etničke i verske netrpeljivosti preko interneta retko budu procesuirani i što se izjave takve vrste pogrešno i nedopustivo smatraju za 'slobodu izražavanja'", naveo je Janković.

Generalna skupština UN je pre 46 godina 21. mart proglasila praznikom, smatrajući da je potrebno da sve države sveta ujedine napore kako bi se eliminisali svi oblici rasne diskriminacije.

Tog dana je 1960. godine policija ubila 69 ljudi koji su učestvovali u mirnim demonstracijama protiv zakona koji su podržavali aparthejd u Južnoj Africi.

Izvor: RTV