Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TROGODIŠNJI ARANŽMAN SA MMF


Ministar finansija Lazar Krstić najavio je da će nova misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) doći u Srbiju ubrzo posle formiranja nove Vlade Srbije i da će se tada pregovarati o potpisivanju novog trogodišnjeg aranžmana, koji ne predviđa povlačenje novca od MMF.

"U pitanju je stand-by aranžman iz predostrožnosti", rekao je Krstić za NIN.

Krstić je najavio da će, s obzirom na visok nivo javnog duga u Srbiji i njegov tempo rasta u proteklih pet godina, jedan od ciljeva nove Vlade biti da taj dug stabilizuje i preokrene njegovu dosadašnju putanju.

"Da bi se to ostvarilo biće neophodne značajne uštede u budžetu, kako bi se deficit smanjio na dva-tri odsto BDP, ali je u pregovorima sa MMF mnogo više pažnje posvećeno strukturnim reformama i planu za borbu protiv sive ekonomije", rekao je Krstić.

  • Uštede u budžetu moraju da budu praćene donošenjem seta reformskih zakona, reformom državne uprave, zdravstva, školstva i lokalne samouprave i završetkom procesa restrukturiranja državnih preduzeća.

Krstić je istakao i da pored preduzeća u restrukturiranju, preliminarne procene ukazuju da postoje "značajni viškovi administrativnog osoblja u svim velikim državnim sistemima, a prevashodno u lokalnoj samoupravi, zdravstvu i obrazovanju".

Zajedno sa paketom reformskih zakona, rekao je Krstić, nova Vlada Srbije predstaviće i Nacionalni prioritetni plan koji definiše načine na koje će država ubuduće podsticati otvaranje novih radnih mesta.

Izvor: NIN