Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU: • Rok 30. april 2014. godine •

MOGUĆNOST ZA IZMENU MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA: • Ukoliko u toku 2014. godine dođe do značajnijih promena u poslovanju, poreski obveznik može izmeniti akontaciju poreza na dobit utvrđenu godišnjim obračunom •

OTKUP PREDMETA SOPSTVENE IMOVINE OD FIZIČKIH LICA

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU I PRESTANAK PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TOKU 2014. GODINE

PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Mart 2014. godine •

PDV TRETMAN POTRAŽIVANJA KAMATE PO KREDITU KOJI JE OBVEZNIK PDV - ISPORUČILAC DOBARA UZEO U SVOJE IME, A ZA RAČUN KUPCA

KRETANJE KUPOVNE MOĆI U REPUBLICI SRBIJI ZA JANUAR 2014. GODINE •

PREDUZETNIK KOJI U 2014. GODINI PLAĆA POREZ I DOPRINOSE SAMOOPOREZIVANJEM NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI, OSNOVICU ZA PLAĆANJE OBAVEZA PRIJAVLJUJE NA OBRASCU PPDG-1S, A POJEDINAČNA MESEČNA PRIJAVA ZA TE NAMENE NIJE PROPISANA

ZAPOSLENOM SE ISPLAĆUJU DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE ZA VREME PROVEDENO NA SLUŽBENOM PUTU ISKAZANO U PUTNOM NALOGU, ŠTO PODRAZUMEVA I ZA DANE NEDELJNOG ODMORA, A PREKOVREMENI RAD NA SLUŽBENOM PUTU SAMO AKO JE U SKLADU SA ZAKONOM I PO NALOGU POSLODAVCA

Izvor: Paragraf Lex