Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Viši sud u Novom Sadu oborio presudu o vraćanju umanjene penzije


Penzioner iz Bačke Palanke, koji je tužio Penzioni fond zbog umanjenja penzija, izgubio je spor kod Višeg suda u Novom Sadu, nakon što ga je u prvostepenom postupku dobio u svoju korist pred Osnovnim sudom u Bačkoj Palanci.

U novosadskom Višem sudu potvrđeno da je ovaj sud 21. januara usvojio žalbu PIO fonda i preinačio prvostepenu presudu tako što je tužba odbijena. Odluka je ekspedovana Osnovnom sudu u Bačkoj Palanci 4. februara, ali kako je pojašnjeno, to je pravosnažna presuda i nižem sudu nije naloženo da ponovi postupak.

Od PIO fonda penzioner je sudskim putem potraživao razliku između pripadajućeg i isplaćenog iznosa mesečne penzije, za period od 9. decembra 2015, kada mu je utvrđeno pravo na starosnu penziju, pa do 31. decembra 2017. godine. Prvostepenom presudom, koja je doneta 16. oktobra 2018. godine, republički PIO fond je trebalo da mu isplati 351.478,57 dinara, kamate od 53.676,95 dinara, te 73.403,29 dinara na ime sudskih troškova.

Presuda iz Bačke Palanke je objavljena na pojedinim sajtovima penzionerskih udruženja, koji su u njoj videli nadu i za sve druge penzionere koji traže nazad deo svojih penzija, umanjenih prema Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016 - dalje: Zakon). Novosadska palata, međutim, imala je drugačije poglede.

"Viši sud je kao razlog za svoju odluku, između ostalog, naveo to da nije bilo nezakonitog i nepravilnog rada PIO fonda, koji je tužen u ovom sporu, zato što je do isplata umanjenih penzija došlo na osnovu Zakona, koji je bio obavezujući za primenu, pa je tuženi PIO fond bio dužan da postupa u skladu sa ovim zakonom, zbog čega ne može da postoji njegova odgovornost za razliku u iznosima penzije, koje tužilac smatra ’pripadajućim’, odnosno ’isplaćenim’", navode u Višem sudu.

Sud je naveo i da je pomenutim zakonom predviđeno da će se, prilikom isplate, iznos penzije čija visina je već bila utvrđena Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018) procentualno umanjiti, tako da je tuženi PIO fond samo primenjivao Zakon.

Prilikom odlučivanja, cenjena je činjenica da je Zakon u spornom periodu bio na pravnoj snazi u Srbiji – dakle, važio je, kažu u sudu, s obzirom na to da je rešenjem Ustavnog suda od 23. septembra 2015. godine bila odbačena inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti.

Izvor: Vebsajt Politika, Snežana Kovačević, 17.02.2019.
Naslov: Redakcija