Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA: Ukinuti zabranu i uvesti mehanizam kontrole zapošljavanja u prosveti


Poznato je da Vlada RS ne planira da u 2019. godini ukine zabranu zapošljavanja na neodređeno vreme. Članovi Fiskalnog saveta su u više navrata upozoravali da je zabranom narušena struktura zaposlenosti, a još decembra 2016. godine, tadašnja ministarska državne uprave Ana Brnabić, najavila je prijem novih radnika na neodređeno vreme. To je, kao predsednica Vlade RS, zaboravila. Jedini pomak koji je za 5 godina učinjen, jeste da Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni), koji je u primeni od oktobra 2017. godine, uvodi mehanizam kontrole opravdanosti novog zapošljavanja, putem davanja mišljenja radnih podgrupa pri školskim upravama, o svakom pojedinačnom zahtevu.

Već nakon prve godine primene gotovo apsolutne zabrane novog zapošljavanja, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ukazala je na svu njenu apsurdnost u slučajevima kada zaposleni ode u penziju, a na listama tehnoloških viškova ili radnika sa nepunom normom nema odgovarajućeg kadra koji bi mogao biti preuzet. Danas imamo desetine i stotine škola u kojima, na primer, svi nastavnici stranog jezika ili matematike rade na određeno vreme! Ukazivali su i na diskriminaciju nastavnika verske nastave, jer im se onemogućava rad na neodređeno vreme čak i ako zabrana zapošljavanja bude ukinuta.

Blizu trideset hiljada zaposlenih u obrazovanju u Srbiji radi na određeno vreme, bez garancije da će jednog dana biti primljeni u stalni radni odnos.

Ako vlasti već ne uzimaju u obzir ono što u vezi sa zapošljavanjem govori najbrojniji reprezentativni sindikat prosvete, zašto bar ne posluša stručnu javnost?

Da li je potrebno da nam škole i predškolske ustanove napuste hiljade kvalifikovanih kadrova, kao što je slučaj u zdravstvu, pa da povedemo računa o školstvu?

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije poziva Vladu RS i Ministarstvo prosvete da započne izradu mehanizama za kontrolu zapošljavanja u prosveti, na neodređeno radno vreme i ukine pomenutu zabranu. Takođe, smatraju da mogu dati pun doprinos u stvaranju pravila koja će regulisati ovu problematiku, biti jasna i za sve jednaka.

Izvor: Vebsajt Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, 12.02.2019.
Naslov: Redakcija