Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Rok za prijavu poklona 1. mart 2018. godine


Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javne funkcije da su obavezni da do 1. marta 2018. godine dostave Agenciji kopiju evidencije o primljenim poklonima za prethodnu kalendarsku godinu.

Takođe, podsećaju da funkcioner ne sme da zadrži poklon čija vrednost prelazi 5 odsto prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (2.400,00 dinara), odnosno prigodne poklone primljene u toku kalendarske godine čija ukupna vrednost prelazi iznos od jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (48.000,00 dinara).

Napominju da državni i drugi organi, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju, a nisu primili poklone u vezi sa vršenjem javne funkcije, nisu u obavezi da o tome obaveste Agenciju.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 20.02.2018.
Naslov: Redakcija