Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NOVA UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: Predviđa se pojednostavljenje procedure i proširenje kruga socijalno ugroženih koji ove pogodnosti koriste


Tek 70.000 siromašnih građana, od njih 400.000 koliko se procenjuje da ih ima u Srbiji, koristi povlastice države pri plaćanju struje i gasa. Jer, samo najuporniji i naoružani velikim strpljenjem spremni su da prođu kroz sve procedure da bi ostvarili pravo na besplatne kilovate. Sve to bi već od juna, prema najavama ministra energetike i rudarstva Aleksandra Antića, moglo da se promeni jer se očekuje da će dotad biti pripremljena nova Uredba o energetski ugroženom kupcu, koja treba da pojednostavi procedure i proširi krug socijalno ugroženih koji ove pogodnosti i koriste.

Ministar Antić kaže da stručnjaci njegovog ministarstva konstantno traže načine da se olakša pristup besplatnim kilovatima. Tvrdi da se analiziraju efekti Uredbe o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik, 88/2016 - dr. pravilnik, 49/2017 - dr. pravilnik i 104/2017 - dr. pravilnik) i procenjuju ima li načina da se pojednostave procedure kako bi što više socijalno ugroženih moglo da ostvari pravo na besplatne kilovate ili kubike gasa.

- Uveren sam da ćemo krajem juna imati nova rešenja koja će otvoriti mogućnost većem broju socijalno ugroženih da steknu status energetski zaštićenih kupaca - kaže ministar energetike i rudarstva. - Do tada bi radna grupa koja je krajem prošle godine počela da radi, a koju čine predstavnici ministarstava finansija, rada i socijalne politike, zdravstva, lokalne samouprave, Agencije za energetiku i Ministarstvo energetike, trebalo da završi posao i obezbedi jednostavniji i brži način da se dođe do besplatnih kilovata ili gasa. To uopšte nije jednostavan posao, jer morate da ispoštujete više propisa. Nova rešenja imaju zadatak i da spreče razne zloupotrebe, a istovremeno treba da siromašnima olakšaju pristup povlasticama koje Uredba kupcu nudi.

Ove godine iz republičkog budžeta odvojeno je oko 1,05 milijardi dinara da pokrije troškove za kilovate i kubike koje siromašni dobijaju bez naknade. To je gotovo identična suma koja je lane potrošena na plaćanje tih troškova.

- U decembru 2017. godine status energetski ugroženih kupaca imala su 72.783 domaćinstava, od čega su 70.524 ostvarila popust - pokazuju podaci "Elektroprivrede Srbije". - Najviše energetski ugroženih kupaca registrovano je na području koje pokriva Centar za podršku garantovanom snabdevanju Kraljevo i to ukupno 26.586 domaćinstava. Na području centra u Nišu su 22.843 energetski ugrožena kupca, a na području centra Novi Sad 16.354. Na području koje pokriva Centar za podršku garantovanom snabdevanju Kragujevac su 4.885 energetski ugroženih kupaca, a najmanje ih je u Beogradu, ukupno 2.115.

Prema aktuelnoj Uredbi, status energetski zaštićenog kupca uslovljen je ukupnim primanjima domaćinstva, brojem članova porodice, imovnim stanjem, a predviđeni su i limiti u potrošnji struje. Siromašni građani koji žele da dobiju besplatne kilovate moraju da pripreme određenu dokumentaciju, i to veoma obimnu. Potrebno je priložiti i dokaze o prebivalištu i mesečnim primanjima, uverenje za decu da su na redovnom školovanju, a za nezaposlene, uverenje sa biroa za nezaposlene, zatim dokaz iz katastra iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti, kao i uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja, i, naravno, poslednji račun za struju.

Jednočlano domaćinstvo koje ima prihod do 13.595,68 dinara može da dobije besplatno 120 kilovata, a može da "izgori" maksimalno 480 kilovata. U suprotnom bi izgubio pravo na struju bez naknade. Kod dvočlane i tročlane porodice limit primanja je 19.795 dinara. Oni mogu da dobiju 160 kilovata gratis, ali bi njihova potrošnja struje morala da iznosi najviše 640 kilovata.

Četvoročlano i petočlano domaćinstvo može da računa na 200 kilovata struje na poklon od države ako ima prihod do 25.990,25 dinara. Porodice sa šest i više članova mogu da dobiju do 250 kilovata besplatno samo ako im primanja ne prelaze 32.684,20 dinara.

U skladu sa Uredbom pravo na besplatne kilovate mogu da zatraže i porodice čijem članu obustava isporuke struje ili gasa može da ugrozi zdravlje i život. To pravo stiču na osnovu medicinske dokumentacije.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. Spasenov, 19.02.2018.
Naslov. Redakcija