Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: RFZO više ne izdaje i ne overava "stare" (papirnate) zdravstvene knjižice, a osiguranici kojima su one overene pre toga, zdravstvenu zaštitu mogu da ostvaruju na osnovu tih knjižica do isteka overe, odnosno uručenja zdravstvene kartice. Potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite izdaje nadležna ispostava RFZO za sva osigurana lica kojima je zdravstvena knjižica istekla, a zdravstvena kartica još nije izrađena. Ova potvrda će važiti do izdavanja novog dokumenta


Građani koji imaju overene stare zdravstvene knjižice mogu da ih koriste do datuma označenog na markici osiguranja, odnosno do uručenja zdravstvene kartice, poručuju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Ako nova zdravstvena legitimacija ne bude gotova, odlazak kod doktora je moguć samo uz potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite, koju izdaje matična filijala RFZO. Neophodno je i da je predat zahtev za izdavanje nove kartice, kao i da su plaćeni doprinosi. U suprotnom, pravo na lekarsku pomoć imaju samo hitni slučajevi.

Ipak, građani, ali i lekari, kažu da u praksi ima problema, zbog "pravnog vakuuma" nastalog u periodu između isteka stare i izdavanja nove zdravstvene legitimacije. Kako navode u RFZO, do problema dolazi jer zdravstvene ustanove ne koriste mogućnosti za ažuriranje podataka.

Prema rečima prim. dr Nevenke Dimitrijević, specijaliste opšte medicine, dešava se da pacijent nije obavešten da mu je aktivirana nova zdravstvena knjižica, pa dolazi na pregled sa starom, pri čemu ne može da dobije zdravstvenu uslugu, jer je dokument poništen.

- To se dešava i usred pregleda - navodi dr Dimitrijević. - Tako, pri ulasku u ordinaciju je sve u redu, a na završetku pregleda sistem pokazuje da knjižica nije overena. Ima slučajeva i da su podaci na čipu kartice pogrešni, ali se to vidi tek po dolasku na pregled. Na primer, pacijentu se ne može dati potvrda da je otvoreno bolovanje, jer knjižica sadrži podatke o osiguranju preko supruge. Pojavljuje se i podatak da je pacijent "strani državljanin" i ne može mu se pružiti pomoć.

U RFZO navode da putem aplikacije "KZO čitač", zdravstvene ustanove mogu dobiti najažurnije podatke iz matične evidencije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

- Potrebno je da odaberu opciju za osvežavanje podataka i tako dobiju samo najsvežiji podatak o overi zdravstvene kartice, dok se unosom PIN osiguranog lica mogu videti svi najažurniji podaci iz baze Fonda - objašnjavaju u RFZO. - Aplikacija je javno dostupna i može se naći na sajtu RFZO, o čemu su zdravstvene ustanove više puta informisane.

U bazi opredeljenih pacijenata matične filijale izjave pacijenata se poništavaju ako osiguranik ima prekid zdravstvenog osiguranja duži od 120 dana ili je osiguran van područja matične filijale.

- Smatra se da je period od 120 dana dovoljan da se osiguranik, ako je izgubio taj status, ponovo prijavi na zdravstveno osiguranje - navode u RFZO. - U suprotnom, svi pacijenti koji su smrću zauvek izgubili taj status nikad ne bi bili odjavljeni iz baze. Pacijent mora ponovo da bira izabranog lekara, ako nakon isteka 120 dana, opet dobije status osiguranika.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Borisavljević, 17.02.2017.
Naslov: Redakcija