Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Zakon, koji je stupio na snagu 31. decembra 2016. godine, obavezuje sve skupštine stanara da izaberu stambenu zajednicu i upravnika zgrade, što su mnoge i učinile. Problem je što te stambene zajednice i upravnike nema ko zvanično da registruje i ovlasti ih da rade svoj posao jer lokalne samouprave kasne sa postavljanjem registratora, to jest osoba koje će ih popisivati. U Ministarstvu građevinarstva tvrde da je u toku izrada podzakonskih akata koji će omogućiti efikasnu primenu Zakona


Ukoliko stambenu zgradu zadesi neka havarija posle 1. marta 2017. godine, stanari će biti u problemu jer niko neće imati pravo da reaguje, budući da zgrade neće imati registrovanog upravnika.

Naime, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 31. decembra 2016. godine, obavezuje sve skupštine stanara da u roku od 60 dana od početka primene Zakona izaberu stambenu zajednicu i upravnika zgrade, što su mnoge i učinile. Problem je što te stambene zajednice i upravnike nema ko zvanično da registruje i ovlasti ih da rade svoj posao jer lokalne samouprave kasne sa postavljanjem registratora, to jest osoba koje će ih popisivati.

"Mi smo u zgradi sproveli proceduru i u roku od 60 dana izabrali upravnika, ali lokalnim samoupravama je dat rok od šest meseci do godinu dana da postave registratore koji će popisivati upravnike u zgradama i stambene zajednice kojima će dodeljivati matični broj i PIB. Na osnovu toga će se sprovoditi dalja procedura izrade pečata, otvaranja računa u banci i davanje ovlašćenja upravniku za sklapanje ugovora sa ostalim pravnim licima. Ali pošto je opštinama dat duži rok, upravnicima posle 1. marta neće imati ko da da ovlašćenje da rade svoj posao i zgrade će se naći u potpunoj blokadi", objašnjava Saša Kostić, predsednik Udruženog pokreta slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada.

On dodaje da ni stari predsednici skupštine stanara ni novoizabrani upravnici u narednih šest meseci do godinu dana neće imati ovlašćenje da potpisuju ugovore sa drugim pravnim licima.

"Stari upravnici gube prava, a novi ne mogu da rade jer nisu registrovani i nemaju zakonska ovlašćenja. Bez obzira na to što ne mogu nigde da se registruju u zakonskom roku, skupštinama stanara nadležne inspekcije mogu da naplate kaznu od 250.000 dinara", ističe Kostić.

Direktorka sektora za edukaciju u Privrednoj komori Srbije Mirjana Kovačević potvrđuje da licenciranje profesionalnih upravnika ne može da počne.

"Još se radi na podzakonskim aktima koji se odnose ne licenciranje upravnika, a koji moraju da budu gotovi do kraja marta", navodi Kovačević.

U Ministarstvu saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture tvrde da je u toku finalizacija podzakonskih akata i drugih propisa koji će omogućiti efikasnu primenu Zakona.

"Uz to, Ministarstvo priprema i kratko uputstvo o svim pravima i obavezama koje stanari imaju po novom Zakonu, koje će biti dostupno svim stanarima u Srbiji kako bi se omogućilo lakše funkcionisanje stambenih zajednica u prelaznom periodu", ističu u tom Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt 021, 20.02.2017.
Naslov: Redakcija