Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NOVI ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Novim Zakonom biće omogućeno da srednjoškolci dobiju i 13 dečji dodatak, dok će za decu sa invaliditetom ova prinadležnost biti uvećana za 50 odsto. Predviđeno je proširenje kruga žena koje mogu ostvariti pravo na porodiljsku naknadu


Srednjoškolci u Srbiji uskoro bi mogli da dobiju i 13-i dečji dodatak, što je samo jedna od novina koju donosi novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja broj učenika srednjih škola koji trenutno primaju novac je 63.715.

To znači da će umesto dosadašnjih oko 30.000 dinara godišnje, učenici srednjih škola dobijati jednu ratu više, odnosno nešto više od 32.570 dinara.

Kako najavljuju nadležni, neke kategorije koje dobijaju ovu prinadležnost dobiće i uvećane čekove. To važi pre svega za decu sa invaliditetom, čiji će iznosi biti veći za 50 odsto nego što su do sada dobijali, odnosno, koliko će primati ostali mališani. Očekuje se da ovaj zakon uskoro uđe u skupštinsku proceduru, a da najkasnije do jeseni 2017. godine bude i usvojen.

- Budžetom je odobreno dovoljno novca, tako da nijedno socijalno davanje neće biti ukinuto, a neka od njih biće i značajno uvećana. Krug korisnika kojima je pomoć zaista potrebna biće sve širi - kažu u Ministarstvu rada.

Pravo na dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja, odnosno staratelja i hranitelja za prvih četvoro dece, pod uslovom da o njima neposredno brine od dana kada je podnet zahtev. Takođe je neophodno da je roditelj srpski državljanin i da ima u Srbiji mesto prebivališta. Ovo su stavke koje se neće menjati ni u novom zakonu.

Za ostvarivanje prava na dečji dodatak računaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca molbe, ostvareni u tri meseca koji prethode onom u kojem je podnet zahtev, i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja. Cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak za decembar 2016. godine iznosi 8.020 dinara prihoda po članu domaćinstva, odnosno 9.623 za uvećan iznos dodatka.

Iz Ministarstva rada najavljuju da će u ovoj godini i veći broj žena moći da ostvari i pravo na porodiljsku naknadu. Naime, nadležni planiraju da prošire krug, pa će u ovoj godini sve dame koje su na bilo koji način uplaćivale doprinose moći da dobiju naknadu.

Redovan mesečni iznos dečjeg dodatka je 2.675 dinara, dok je uvećani 3.477. Ukupan broj porodica koje primaju ovu prinadležnost je 184.084, a mališana je 347.590. U 2016. godini za ove svrhe izdvojeno je 12,5 milijardi dinara, oko 100 miliona evra.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 18.02.2017.
Naslov: Redakcija