Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI: NEUSTAVNE I NEZAKONITE ODREDBE ČL. 1. I 2. ODLUKE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA, IMENIK ZAJEDNIČKIH ADVOKATSKIH KANCELARIJA I IMENIK ADVOKATSKIH ORTAČKIH DRUŠTAVA


U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je, na sednici održanoj 20.2.2014. godine, utvrdio da odredbe čl. 1. i 2. Odluke Advokatske komore Srbije o utvrđivanju visine troškova upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava broj: 789-3/2012 od 18. maja 2012. godine nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba navedene Odluke. (predmet IUo-684/2012)

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA, IMENIK ZAJEDNIČKIH ADVOKATSKIH KANCELARIJA I IMENIK ADVOKATSKIH ORTAČKIH DRUŠTAVA

Član 1

Utvrđuje se visina troškova upisa u Imenik advokata i to za:

Kandidate koji se u Imenik advokata upisuju iz reda advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera, koji su proveli u tom statusu celokupan pripravnički staž, u iznosu od 10% troškova upisa iz člana 2. ove odluke, odnosno 500 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Advokatski pripravnici i advokatski pripravnici volonteri napred navedeni iznos plaćaju pod sledećim uslovima:

- da zahtev podnesu u roku od 12 meseci od polaganja pravosudnog ispita, a najkasnije u roku od 6 meseci ukoliko je advokatski pripravnik, odnosno advokatski pripravnik volonter ostvario pravo iz člana 61. stav 2. Zakona o advokaturi i nastavio sa pripravničkom vežbom nakon položenog pravosudnog ispita najduže još godinu dana,

- da nakon prestanka statusa advokatskog pripravnika nisu zasnivali radni odnos, što dokazuju uverenjem nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje ili Fonda penzijskog osiguranja,

- da zahtev za upis u Imenik advokata podnesu u propisanim rokovima nekoj od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije i da u onoj advokatskoj komori u čiji je Imenik advokatskih pripravnika ili advokatskih pripravnika volontera kandidat bio upisan, nije odbijen njegov zahtev za upis u Imenik advokata.

Navedeni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno.

Član 2

Utvrđuje se visina troškova upisa u Imenik advokata za sve ostale kandidate u iznosu od 5.000 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ovaj iznos plaćaju i advokatski pripravnici koji se nisu upisali u Imenik advokata u skladu sa članom 1. ove odluke.

Član 3

Utvrđuje se visina troškova upisa u Imenik advokata i to za:

Kandidate koji se brišu iz Imenika advokata i upisuju kao advokati u penziji u iznosu od 100 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 4

Utvrđuje se visina troškova upisa u Imenik advokata i to za:

Kandidate koji se upisuju u upisnik A Imenika advokata stranih državljana u iznosu od 5.000 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Kandidate koji se upisuju u upisnik B Imenika advokata stranih državljana u iznosu od 5.000 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 5

Utvrđuje se visina troškova upisa u Imenik advokatskih ortačkih društava u iznosu od 1.000 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 6

Utvrđuje se visina troškova za upis promena u Imeniku advokata. i to:

- za promenu sedišta advokatske kancelarije sa teritorije jedne na teritoriju druge advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije u iznosu od 1.000 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate;

- za promenu sedišta advokatske kancelarije sa teritorije jednog naseljenog mesta na teritoriju drugog naseljenog mesta u okviru iste advokatske komore, u iznosu od 100 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate;

- za promenu sedišta advokatske kancelarije u okviru teritorije jednog naseljenog mesta, u iznosu od 50 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 7

Utvrđuje se visina troškova za upis promene sedišta, promene naziva, promene osnivača - pristupanje, istupanje, brisanje iz advokatskog ortačkog društva i zabeležba drugih podataka od značaja za pravni promet u Imeniku advokatskih ortačkih društava, u iznosu od 100 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 8

Utvrđuje se visina troškova upisa zabeležbi podataka od značaja za pravni promet i rad advokata i zajedničkih advokatskih kancelarija u iznosu od 100 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 9

Upravni odbor Advokatske komore Srbije i upravni odbori advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije mogu utvrditi posebne naknade za izdavanje potvrda na osnovu službenih evidencija advokatskih komora i podataka iz Imenika advokata, Imenika advokatskih ortačkih društava, izvoda iz Imenika u iznosu do 15 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 10

Troškovi upisa u Imenik advokata, troškovi upisa promena u Imeniku, troškovi brisanja iz Imenika, izdavanje potvrda, izvoda i slično, plaćaju se na poslovni račun one advokatske komore koja vodi propisani Imenik u koji se kandidat upisao/ispisao.

Ukoliko potvrde i izvode iz Imenika advokata, upisnika stranih državljana izdaje Advokatska komora Srbije, troškovi izdavanja navedenih javnih isprava uplaćuju se na poslovni račun Advokatske komore Srbije.

Troškovi upisa, troškovi upisa promena, troškovi brisanja iz Imenika advokatskih ortačkih društava, izdavanje potvrda i izvoda iz navedenog Imenika, plaćaju se na poslovni račun Advokatske komore Srbije.

Član 11

Ukoliko su advokatskoj komori u sastavu Advokatske komore Srbije formirani posebni fondovi (potporni, posmrtni fond i slično) prilikom upisa se može naplatiti pristupna članarina, a njena visina se utvrđuje odlukom nadležnog organa te komore.

Član 12

Advokatska ortačka društva koja su upisana u Registar kod Agencije za privredne registre, po ranije važećem Zakonu o advokaturi, prilikom prevođenja u Imenik advokatskih ortačkih društava Advokatske komore Srbije plaćaju troškove upisa u iznosu od 15 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 13

Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Advokatske komore Srbije.

Izvor: Redakcija, 20.2.2014.