Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 20. FEBRUARA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 6. sednici II Velikog veća odlučio o 45 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti druge rečenice člana 50. stav 4. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09-Odluka US, 104/09, 101/10, 8/12-Odluka US, 121/12, 124/12-Odluka US i 101/13). Sud je obustavio izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu dela odredbe člana 50. stav 4. navedenog Zakona. (predmet IUz-427/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-166/2011, Už-529/2011, Už-1203/2011, Už-1275/2011, Už-2329/2011, Už-2536/2011, Už-2741/2011, Už-3410/2011, Už-3941/2011, Už-4485/2011, Už-4627/2011, Už-5053/2011, Už-5271/2011, Už-6334/2011, Už-885/2012, Už-1502/2013, Už-8074/2013, Už-8715/2013, Už-9177/2013, Už-9379/2013, Už-9493/2013, Už-10437/2013, Už-10586/2013, Už-10651/2013, Už-10946/2013, Už-11241/2013, Už-11426/2013, Už-11435/2013, Už-11507/2013, Už-11508/2013, Už-11521/2013, Už-11529/2013, Už-11557/2013, Už-11576/2013, Už-11582/2013, Už-280/2014, Už-374/2014, Už-414/2014, Už-468/2014 i Už-484/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2920/2011, Už-3086/2011 i Už-2225/2013

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-6410/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 20.2.2014.