Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


EFEKTI UKIDANJA PORESKOG KREDITA PO OSNOVU ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA I U RAZVOJ KAO NEMATERIJALNU IMOVINU - ČLAN 48. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 i 118/2013

PORESKE STOPE POREZA NA DODATU VREDNOST - PROMET I UVOZ DOBARA, ODNOSNO PROMET USLUGA KOJI SE OPOREZUJE PO POSEBNOJ (SNIŽENOJ) STOPI PDV

PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Februar 2014. godine •

PRIMERI POPUNJAVANJA PPP-PD

Izvor: Paragraf Lex