Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2009, 5/2010, 40/2012 i 5/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2013)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I POSEBNIH PROSTORA ODREĐENIH ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA, KAO I UKLANJANJE I PREMEŠTANJE PARKIRANIH VOZILA I POSTAVLJANJE UREĐAJA KOJIMA SE SPREČAVA ODVOŽENJE VOZILA PO NALOGU NADLEŽNOG ORGANA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2014)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI BERISLAVA BERIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IMPLEMENTACIJA ERP REŠENJA" ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 51/2013 i 5/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE BERISLAVA BERIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU CARA LAZARA KOD K. BR. 71 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U BALZAKOVOJ ULICI KOD K. BR. 1 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA I POJEDINAČNIH PROGRAMA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA - GRADSKE ORGANIZACIJE U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KALENDARA SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U OBLASTI PRIVREDE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA IZBOR POSLOVNE IDEJE ZA KOJU SE DODELJUJU FINANSIJSKA SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA, RADI POKRETANJA SOPSTVENOG POSLA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O DAVANJU U ZAKUP GRADSKIH STANOVA IZGRAĐENIH U OKVIRU "PROGRAMA STANOVANJA I TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA U SRBIJI - SIRP" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • PROGRAM DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I OPŠTE UPRAVE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014 i 5/2014)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014 i 4/2014)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA ŠKOLSKI SPORT U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • PROGRAM ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O KOREKCIJI TROŠKOVNIKA U REŠENJIMA O IZVRŠENJU - U DELU OSTALI TROŠKOVI JSP "KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O KOREKCIJI VISINE NAKNADE ZA NORMA ČAS RADA STRUČNIH SLUŽBI JSP "KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU MESEČNE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBJEDINJENE NAPLATE KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA KOJE PRIPADAJU JSP "KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USKLAĐIVANJE CENE VODE, KANALIZACIJE I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014 i 4/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA KARATA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
Izvor: Paragraf Lex