Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI: Građani mogu a ne moraju da predaju brojila EPS-u. Ukoliko odbiju da potpišu ugovor oni će kao i do sada biti odgovorni za ispravnost i održavanje opreme i uređaja


Građani kojima je ovih dana na kućnu adresu stiglo obaveštenje od Elektroprivrede Srbije o preuzimanju mernih uređaja, merno-razvodnih ormana, priključnih vodova i opreme ne treba da brinu da je reč o bilo kakvom lažnom obaveštenju ili potencijalnoj prevari. Pojedinci koji su se bojali su se da potpisivanjem ugovora koje ide uz ovo obaveštenje ne naprave sebi dodatni problem, jer – kažu – nisu pre ovoga dobili nikakvu posebnu informaciju da će vlasnik brojila postati neko drugi.

Ima i onih koji nisu voljni da išta potpišu jer su sami skupo platili uvođenje opreme i brojila, a sada nema ko da ih obešteti. Oni treba da znaju da im je cena priključka bila umanjena za cenu brojila u trenutku kada su ga uvodili.

Naime, EPS, odnosno Operator distributivnog sistema (ODS), još krajem prošle godine je najavio da će početi s preuzimanjem strujomera i instalacije, a samim tim i troškova njihovog budućeg održavanja što do sada nije bio slučaj. Zamena se sprovodi u skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012, 124/2012 i 145/2014 - dr. zakon), a plan je da se u upravo započetoj fazi preuzme 650.000 mernih uređaja u Srbiji. Zakon o energetici propisuje da sva merna mesta treba da budu u vlasništvu operatera distributivnog sistema. Potrošači treba da znaju da, kao i do sada, o svim instalacijama koje se nalaze u stanu oni treba da brinu i da ih održavaju.

Pojedini potrošači pitaju da li moraju da potpišu saglasnost i šta će biti ukoliko to odbiju? Pravno gledano, nisu u obavezi, ali ukoliko ne potpišu, oni će kao i do sada biti odgovorni za ispravnost i održavanje opreme i uređaja. U EPS-u objašnjavaju da je ovde reč o boljim uslovima za korisnike, a da je čitav proces preuzimanja pravne prirode i predstavlja samo formalnost. EPS je i do sada brinuo o bezbednosti i menjao uređaje gde god je to bilo potrebno.

Preuzimanje brojila će se obavljati fazno budući da ih u Srbiji ima blizu 3,7 miliona. Ono što građane posebno zanima jeste da li će imati novi trošak, na šta iz EPS odgovaraju da dodatnih izdataka neće biti. Taj postupak, kako navode, ne znači istovremeno i zamenu postojećih mernih uređaja, već će se to raditi u skladu sa propisima.

Cilj je da se na ovaj način osujeti uvođenje nelegalnih priključaka i spreči krađa struje. Upućeni u problematiku kažu da je do ove odluke došlo jer je neko shvatio da se na taj način pravi prekršaj, budući da EPS baždari i popravlja, menja tuđu imovinu, te da je ovo sada legalizacija faktičnog stanja. U suprotnom bi za ovo neko mogao jednom da odgovara.

 S druge strane, to olakšava ceo posao. Primera radi, ranije je prilikom baždarenja brojila EPS morao da skida vlasnikovo i da privremeno stavlja svoje, pa da vraća baždareno. Tu se gubilo vreme. Sada će ODS samo doći da ga zameni.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 15.01.2021.
Naslov: Redakcija