Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NAČELO NE BIS IN IDEM: Ne može se ponovo goniti lice koje je za isto krivično delo pravnosnažno - osuđeno ili oslobođeno, ili je protiv njega optužnica odbijena ili protiv njega postupak obustavljen


U našem Ustavu i Zakoniku o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019 - dalje: ZKP) načelo "ne bis in idem" formulisano na proširen način: "ne može se ponovo goniti lice koje je za isto krivično delo pravnosnažno - osuđeno ili oslobođeno, ili je protiv njega optužnica odbijena ili protiv njega postupak obustavljen", kaže profesor krivičnog prava Milan Škulić

Škulić kaže da je pravilo "ne bis in idem" ranije podrazumevalo da se postupak ne može ponovo voditi ako je doneta presuda ili rešenje suda o obustavi postupka za isto krivično delo, jer se tada postupak mogao obustaviti jedino odlukom suda.

Međutim nakon izmena ZKP-a iz 2010. godine i uvođenja tužilačke istrage i praksa je zauzela drugačiji stav - sada je moguća obustava istrage odlukom tužioca - naredbom iako on smatra da to nije logično.

Naime, Vrhovni kasacioni sud, navodi Škulić, nedavno je usvojio jedan zahtev za zaštitu zakonitosti i u svojoj odluci konstatovao da i naredba o obustavi istrage koju je doneo javni tužilac deluje u skladu sa načelom "ne bis in idem", pa se ne može ponovo voditi postupak za isto krivično delo.

Profesor je napomenuo da je u većini evropskih krivičnih postupaka, gde istragu vodi javni tužilac, omogućeno da se istraga ponovo vodi kada se prikupe novi dokazi.

U većini tih sistema tužilac ne donosi formalne odluke, već prosto vodi istragu, što omogućava da se ona uvek može nastaviti iako je prethodno već vođena.

Takođe, u većini evropskih zemalja, načelo ne bis in idem je uže formulisano nego kod nas i odnosi se isključivo na meritorne pravosnažne presude - a to su pravosnažno oslobađajuće ili osuđujuće.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija