Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA: Nova zanimanja su javni beležnici i izvršitelji, a prepoznata su i brojna zanimanja u oblasti bankarskog sektora


Od 1. januara u Srbiji je na snazi novi šifarnik koji je obuhvatio 3. 641 zanimanje, a među novim poslovima našla su se zanimanja koja do sada zvanično nisu bila prepoznata na tržištu rada.

U novom šifarniku sada su uvrštena zanimanja poput programera kompjuterskih igara, estradni imitator, igrač u noćnom klubu, disk džokej, kućne negovateljice/pomoćnice, bebi- siterke, žongler, klovn, mađioničar, zvonar, krupije, kobasičar...

Do usvajanja Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018), polovinom prošle godine, u Srbiji je bila u upotrebi lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena na tržištu rada koje su uslovile nastanak novih zanimanja i nestanak starih, objašnjavaju u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja.

Primera radi, nisu bila prepoznata neka zanimanja, naročito u oblasti IKT, pa kada su se programeri prijavljivali na evidenciju NSZ nisu mogli da budu prijavljeni pod šifrom programer, jer ona nije bila prepoznata na tržištu rada, kaže državna sekretarka u Ministarstvu rada Bojana Stanić.

Takođe, nova zanimanja su primera radi, i javni beležnici i izvršitelji, koja ranije nisu postojala, a takođe novim šifarnikom prepoznata su i brojna zanimanja u oblasti bankarskog sektora.

Stara klasifikacija objedinjavala je nekadašnje stručne spreme i zanimanje u jedno, a sada je to razdvojeno, jer se radi o dva različita obeležja radno aktivnog stanovništva.

Novi šifarnik, kako je rekla Stanić, obuhvatio je 3. 641 zanimanje, a lista je usklađena sa potrebama privrede i tržišta rada u Srbiji, kao i sa međunarodnim standardom.

Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada obuhvata pet šifrarnika- zanimanja, nivoa kvalifikacija, država, opština, i naselja.

Novi šifrarnik, kako je objasnila Stanić, koristiće svim nadležnim službama i ministarstvima naročito Ministarstvu prosvete jer će moći da edukuje obrazovne profile za nedostajuća zanimanja.

Novi šifarnik važan je, kaže, zbog prepoznavanja zanimanja na tržištu, što će doprineti tome da građani lakše dođu do posla, a njegovo uvođenje od velike je važnosti i za praćenje i analizu na tržištu rada u Srbiji.

Kako je ranije rečeno, važno je da se svi korisnici, pre svega, poslodavci i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ali i drugi subjekti u čijoj je nadležnosti vođenje evidencije u oblasti rada, praćenje i analiziranje rada i tržišta radne snage, kao i planiranje i razvoj ljudskih resursa, upoznaju sa novim konceptom i sadržajem novih šifarnika da bi ih nesmetano koristili.

"Značiće nam mnogo, jer ćemo imati statističke podatke o tome koliko na primer, programera imamo u zemlji, kao i druge profile i on neće biti statičan već će se dopunjavati u skladu sa potrebama na tržištu radne snage ukoliko se pojavi neko novo zanimanje", kaže Stanić.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.01.2019.
Naslov: Redakcija