Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AŽURIRANJE ADRESNOG REGISTRA: Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije "Ažuriranje adresnog registra" pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta.

Smernice sadrže celokupnu proceduru u vezi sa dobijanjem saglasnosti, kao i sve neophodne podatke koje bi trebalo da sadrži predlog odluke radi dobijanja prethodne saglasnosti nadležnog organa o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. Smernice sadrže i uputstvo šta bi trebalo da sadrže obrazloženja predloga odluke i koja akta je uz ovaj predlog potrebno dostaviti.

Adresni registar sadrži podatke o nazivima ulica i kućnim brojevima i jedan je od ključnih državnih registara pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih društava i registra nepokretnosti. Nakon realizacije ovog velikog projekta Vlade Srbije i ažuriranja podataka u registru na celoj teritoriji, postojaće jedinstven registar koji će svi organi biti u obavezi da koriste i koji će se centralizovano voditi.

Pogledajte - Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 14.01.2019.
Naslov: Redakcija