Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA ODLUKA O TAKSI PREVOZU U VRANJU: Taksisti moraju da imaju završenu srednju školu, radno iskustvo najmanje pet godina na poslovima vozača motornog vozila. Svako taksi vozilo moraće da poseduje i odgovarajuću krovnu oznaku, na kojoj treba da stoje logo grada Vranja, serijski broj i oznaka pripadnosti


Gradsko veće grada Vranja donelo je Odluku o taksi prevozu na teritoriji ovog grada koji predviđa da taksi vozači moraju da imaju srednju stručnu spremu, dok su do sada ovu delatnost mogli da obavljaju i sa osnovnom školom.

Zeleno svetlo za ovu odluku daju odbornici grada Vranja. Po rečima članice Gradskog veća Danijele Milosavljević, na ovaj način se usklađuju lokalni propisi sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon i 83/2018).

Jedna od novina predviđa da Gradsko veće u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke donese program kojim će biti preciziran optimalan broj taksi vozila na teritoriji grada. Novina je i da taksi vozač mora da ima srednju stručnu spremu.

Do sada je bio slučaj da su ovu delatnost mogla da obavljaju i lica sa završenom osnovnom školom. Moraće i da imaju radno iskustvo najmanje pet godina na poslovima vozača motornog vozila. Svako taksi vozilo moraće da poseduje i odgovarajuću krovnu oznaku, na kojoj treba da stoje logo grada Vranja, serijski broj i oznaka pripadnosti. Za sva taksi vozila krovne svetleće oznake obezbediće lokalna samouprava.

Izvor: Vebsajt Danas, 15.01.2019.
Naslov: Redakcija