Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Od 1. januara 2016 godine organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra


Od 1. januara 2016 godine, stupanjem na snagu odredbe člana 29. stav 7. i 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015), za preduzetnike je ponovo uvedena obaveza da prilože dokaz o izmirenim poreskim obavezama prilikom podnošenja registracione prijave za brisanje iz Registra privrednih subjekata.

Uz ostalu dokumentaciju, preduzetnik Agenciji za privredne registre dostavlja dva uverenja o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza. Jedno uverenje/potvrdu izdaje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave RS, a drugo uverenje odnosno potvrdu izdaje poreska administracija nadležne jedinice lokalne samouprave. Obe potvrde/uverenja ne smeju biti starija od pet dana u odnosu na momenat podnošenja zahteva za brisanje iz registra.

Predstavnici privrednika ne očekuju da će nova mera popraviti procenat naplate poreza. U međuvremenu, preduzetnici su nagomilali čak 88,8 milijardi dinara poreskog duga. Skoro dve trećine tog iznosa, 54,7 milijardi dinara, nenaplativo je, jer su radnje - neaktivne.

Iako preduzetnici ne mogu sami da odustanu od poslovanja ukoliko imaju neplaćene poreze, država će ih i dalje "zatvarati" po automatizmu. Posle dve godine neprekidno blokiranih računa - nestajaće po "službenoj dužnosti".

- Većina onih koji shvate da su u problemu, trebalo bi odmah da odjave radnju - kaže Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. - A to se retko dešava. Ljudi se nadaju da će se pojaviti neki posao koji će ih izvući iz problema. Znači da bi u ovom slučaju trebalo da se privremeno odjave. Tako im ne teku nova poreska zaduženja. To znači i da će država dva puta naplaćivati taksu. Jednom za privremenu, a onda i za konačnu odjavu. Nisu to velike sume, ali reč je o najmanje 15.000 preduzetnika godišnje. U svakom slučaju ne vidim razlog da se komplikuje procedura sa podnošenjem dokaza na papiru. Agencija za privredne registre bi trebalo da dobije od Poreske uprave automatski izveštaj da li je neko dužan i koliko.

Da im posao ne ide, u 2015. godini je shvatilo čak 32.733 vlasnika radnji. Skoro svaki peti je "obrisan" po službenoj dužnosti, po nalogu Narodne banke Srbije. Među ugašenim najbrojniji su restorani i pokretni ugostiteljski objekti, uslužne delatnosti pripreme i posluživanja hrane, trgovina na malo i taksi prevoz. Istovremeno, novi posao su pokrenula 33.434 preduzetnika.

Biznis šansu u 2015. godini, već po tradiciji, početnici najčešće vide u restoranima i pokretnim ugostiteljskim objektima. Otvoreno ih je 2.508, skoro isto koliko ih je i zatvoreno u toj delatnosti. Ipak, podaci APR pokazuju da je 2015. godine zabeležen povećan broj novih preduzetnika registrovanih za računarsko programiranje - 1.180.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015)

Obaveze organa i organizacija nadležnih za upis u registar

Iz Člana 29

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika preduzetnika iz propisanog registra, pod uslovima propisanim u stavu 7. ovog člana, pa i u slučaju nepostojanja dokaza o prestanku obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su ta lica stekla pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K. - S. B., 19.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija