Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA, ORGANIZATORIMA PUTOVANJA O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUBVENCIJU ZA ORGANIZOVANO DOVOĐENJE STRANIH TURISTA: Iznos sredstava subvencija, koje može da ostvari korisnik subvencija, po jednom stranom turisti, pod propisanim uslovima, iznosi 10 evra za ostvarenih 3 do 5 noćenja, odnosno 15 evra za ostvarenih 6 i više noćenja utvrđenih programom putovanja. Krajnji rok za dostavu Zahteva sa validnom dokumentacijom je 20. novembar 2016. godine


U skladu sa Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje obaveštenje kojim se turističke agencije, organizatori putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu, informišu da mogu ostvariti pravo na subvenciju za organizovano dovođenje stranih turista.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma kroz unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista, sprovodi se kroz dodelu subvencija agencijama organizatorima turističkog putovanja po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa od najmanje 15 stranih turista, smeštenih u kategorisanim ugostiteljskim objektima, za ostvarenih minimum 3 noćenja sa doručkom.

Korisnik subvencija je u obavezi da realizaciju dovođenja organizovanih turističkih grupa stranih turista sprovede na osnovu unapred utvrđenog programa putovanja, na način propisan Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015). Program putovanja, pored usluga smeštaja od najmanje tri noćenja sa doručkom mora da sadrži i usluge turističkog vodiča ili pratioca i najmanje još jednu od turističkih usluga (transfer na teritoriji RS, obilazak lokaliteta, turističko razgledanje, organizovanje izleta, vožnje brodom, usluge turističkih profesija, odnosno angažovanje dodatnog turističkog vodiča, animatora i sl.) ili neke druge usluge koje su u funkciji obogaćenja turističke ponude (posete muzejima, utakmicama, manifestacijama i sl.).

Iznos sredstava subvencija, koje može da ostvari korisnik subvencija, po jednom stranom turisti, pod propisanim uslovima, iznosi 10 evra za ostvarenih 3 do 5 noćenja, odnosno 15 evra za ostvarenih 6 i više noćenja utvrđenih programom putovanja.

Po završetku realizacije programa putovanja korisnik subvencije dostavlja Ministarstvu popunjen zahtev za realizaciju dodele sredstava subvencija, na obrascu, kao i validnu dokumentaciju, kojom dokazuje pravo na dodelu sredstava subvencije.

Zahtev za realizaciju dodele sredstava subvencija, sa validnom dokumentacijom, dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Beograd, Nemanjina br. 22-26, ili preko pošte sa upisom datuma i tačnog vremena predaje. Korisnih subvencija. Zahtev za realizaciju dodele sredstava subvencija, sa validnom dokumentacijom, za realizovano turističko putovanje dostavlja najkasnije 60 dana, od dana realizacije turističkog putovanja.

Krajnji rok za dostavu Zahteva sa validnom dokumentacijom je 20. novembar 2016. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na na broj telefona: 011/3139687.

Obaveštenje u celosti možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 20.01.2016.
Naslov: Redakcija