Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV STUDENATA ZA POJEDINAČNO KRŠENJE AKADEMSKE DISCIPLINE: U zavisnosti od prekršaja, predviđeno je da student može biti kažnjen ukorom, zabranom polaganja ispita u jednom ili više ispitnih rokova do isključenja sa fakulteta. Proširen je spisak prekršaja, ali i kazni za studente, a uvedeni su prekršaji poput varanja na ispitu uz pomoć bubice, ometanja nastave duže od jednog časa, kao i plagiranje domaćih zadataka, seminarskih ili semestralnih radova, laboratorijskih vežbi ili izveštaja, projekata ili drugih predispitnih ili ispitnih obaveza


Varanje na ispitima najčešći je prekršaj kojim se bave disciplinske komisije na fakultetima. Važeći Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu ima samo opštu formulaciju "polaganje ispita nedozvoljenim sredstvima". Predlogom novog pravilnika o disciplinskom postupku protiv studenata za pojedinačno kršenje akademske discipline uvodi se lepeza prekršaja, samim tim i odgovarajućih kazni.

Uvrede i pretnje profesorima, prepisivanje, korišćenje bubice, podmetanje tuđih radova neke su od povreda koje predviđa Predlog pravilnika. On će omogućiti, kažu donosioci, pravičniji sistem kažnjavanja. Novine dozvoljavaju da se studentu zabrani polaganje ispita u samo jednom ispitnom roku. Prema važećim propisima, minimalna suspenzija traje 15 nedelja.

"Nove vrste prekršaja koji su praćeni razvojem informacionih tehnologija. Mi do sada prosto za neke stvari koje su se dešavale na našim ispitima nismo ni predviđali da tako nešto može da postoji. Prvi put se u Predlogu pravilnika Beogradskog univerziteta delo plagijarizma pominje eksplicitno", ističe prof. Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta.

Studenti zameraju što se njihov glas nije dovoljno čuo u izradi Pravilnika. Dodaju i da će problemi nastati kada on počne da se primenjuje. Strahuju da pravila neće biti jednaka za sve.

"Da je jedna odgovornost za sve studente apsolutno ista na bilo kom fakultetu jednog univerziteta pa i dalje. Da li će to funkcionisati zaista onako kako treba ili ne, zavisiće od disciplinskih komisija, što ne bi smelo, ali vrlo verovatno će zavisiti od komisija koliko i kako će biti primenjeno", navodi Nebojša Aleksić iz Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS).

Iz društva stiže pogrešna poruka da su plagijati i nedozvoljena sredstva često brži put do bolje ocene i napredovanja, stav je stručne javnosti.

"Potrebne su godine, pa i decenije da bi se jedan vrednosni sistem formirao, uspostavio. Dakle, da mi iz kulture koja favorizuje neznanje, ili promoviše ili dozvoljava neznanje, dođemo u situaciju da budemo kultura koja ceni i vrednuje znanje, talenat, kreativnost i rad pre svega", tvrdi kulturolog Maja Vukadinović.

Tada fer studiranje neće zavisiti od jednog dokumenta. U međuvremenu, čeka se njegovo usvajanje. Novi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, kako je najavljeno, počeće da se primenjuje tokom ove akademske godine.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragana Biberović, 20.01.2016.
Naslov: Redakcija