Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Od 15. februara izdavanje građevinskih dozvola na jednom šalteru, a objedinjena procedura počinje 1. marta 2015. godine


Počev od 15. februara 2015.godine izdavanje građevinskih dozvola počeće po novim pravilima – na jednom šalteru.

U ovom trenutku građani mogu da dobiju samo lokacijske uslove – što je prvi korak ka dobijanju papira za zidanje.

Da bi  ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) mogao da se primenjuje u punom smislu treba da ga prati dvadesetak pravilnika, koji su već napisani, kažu u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture. Usvajanje i početak njihove primene očekuju do kraja januara.

Osim toga i lokalne samouprave treba da urade svoj deo posla. Njima je 17. januara istekao rok do kada je trebalo da propišu visinu naknade za uređenje građevinskog zemljišta i na svojim skupštinama to usvoje kao odluku.

Sve lokalne samouprave treba da imaju jedan šalter, odnosno sektor, koji će se baviti davanjem prvo informacija, a zatim i pomoći potencijalnom investitoru.

Skraćenju vremena za dobijanje dozvola doprineće i to što više neće biti potrebno tridesetak raznoraznih dokumenata.

Zakonski rok za početak primene objedinjene procedure je 1. Mart, odnosno Odredbe čl. 8, 8b, 8d, 8đ, 97, 98. i 211a Zakona o planiranju i izgradnji  primenjuju se od 1. marta 2015. godine.

To podrazumeva da građanin dođe na šalter preda zahtev i projekat, a sve saglasnosti činovnici pribave za njega po službenoj dužnosti, a ne da kao do sada luta od jedne do druge institucije i traži odobrenje za priključak na struju, vodovod, telefon…

Ceo postupak će biti još brži kada dozvole budu mogle da se pribavljaju elektronskim putem, što se očekuje u drugoj polovini ove ili početkom naredne godine, ali to iziskuje čitav niz procedura.

Očekivanja od novog zakona su velika. Procenjuje se da bi mogao da smanji korupciju i oko 30 odsto, tako da bi se Srbija pomerila za najmanje četiri-pet mesta na listi „Transparensi internešenela”. To nije zanemarljivo, jer je korupcija godinama gorući problem pri izdavanju dozvola.

Osim toga Srbija bi uz pomoć ovog propisa mogla da poboljša poziciju na listi Svetske banke. Neke analize ukazuju da bi se naša zemlja na „Duing biznis” listi Svetske banke pomerila za najmanje 30 mesta. Trenutno je na 186. mestu od 189 zemalja.

Sve ukupno trebalo bi da doprinese da građevinarstvo u ukupnom društvenom bruto proizvodu 2017. godine učestvuje sa osam odsto i to bi moglo da poveća zaposlenost najmanje za pet do sedam odsto.

Izvor: www.politika.rs, M. U. A.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: