Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAHTEVI ZA LEGALIZACIJU DO 29. JANUARA: PROPUŠTANJE ROKA IMA ZA POSLEDICU DONOŠENJE REŠENJA O RUŠENJU OBJEKTA


Odredbama Zakona o legalizaciji objekata ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 - dalje: Zakon) propisano je naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez dozvole.

Postupak legalizacije se pokreće po zahtevu vlasnika bespravno izgrađenog objekta, odnosno njegovog dela, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona. Taj rok ističe 30.1.2014. godine za sve objekte za koje nije podnet zahtev za legalizaciju. Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 11.3.2009. godine smatraju se zahtevima u smislu Zakona.

Uz zahtev za legalizaciju podnose se:

1. geodetski snimak;

2. projekat izvedenog objekta u tri primerka;

3. dokaz o pravu korišćenja, svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu;

4. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i

5. dokaz o uplati administrativne takse.

Zakon ne ograničava vlasnika bespravno izgrađenog objekta da podnese više zahteva za više različitih objekata, kako na istoj parceli, tako i na različitim parcelama.

Po prijemu zahteva nadležni organ:

• utvrđuje da li se radi o objektu za koji se ne može izdati građevinska dozvola, odnosno da li postoji saglasnost vlasnika susednog objekta, odnosno saglasnost nadležnog organa, da li se radi o objektu izgrađenom do dana stupanja na snagu Zakona i da li se radi o objektu izgrađenom na osnovu građevinske dozvole od koje je odstupljeno u toku izvođenja radova;

• utvrđuje da li su uz zahtev podneti dokazi propisani Zakonom i

• obaveštava podnosioca zahteva u roku od 30 dana pisanim putem o mogućnosti legalizacije i poziva ga da u roku od 30 dana od prijema obaveštenja dostavi dokaz o podnošenju zahteva za uređivanje međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.

Ako uz zahtev nisu podneti svi dokazi propisani Zakonom, nadležni organ je dužan da u roku od 30 dana obavesti podnosioca zahteva i zatraži da se dokumentacija dopuni u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Podnošenje zahteva za legalizaciju u propisanom roku omogućava privremeno priključenje bespravno izgrađenog objekta na elektroenergetsku, gasnu i mrežu elektronskih komunikacija ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju do pravnosnažnog okončanja postupka legalizacije.

Propuštanje roka za podnošenje zahteva za legalizaciju ima za posledicu donošenje rešenja o rušenju objekta, koje se donosi i za objekte za koje je pravnosnažnim rešenjem odbačen ili odbijen zahtev za legalizaciju. 

Izvor: Paragraf Lex