Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNI SUD SRBIJE ODLUKOM DA OSPORI POJEDINE ČLANOVE I ODREDBE ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA UMANJIO NEKA POSTOJEĆA KOLEKTIVNA MANJINSKA PRAVA


Predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec izjavio je danas da je Ustavni sud Srbije odlukom da ospori pojedine članove i odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina zapravo "ukinuo" neka postojeća kolektivna manjinska prava. 

 "Svakako da odluka Ustavnog suda predstavlja za nas razočaranje. Među ovim odredbama ima i onih kojima je sud ukinuo neka postojeća kolektivna prava nacionalnih manjina koja se ostvaruju preko nacionalnog saveta, što predstavlja smanjivanje dostignutog stepena ljudskih i manjinskih prava", rekao je Korhec agenciji Beta.

Prema njegovim rečima, smanjivanje dostignutog stepena manjinskih prava je "nemoguće", čak i u slučaju kada takvu odluku donese Ustavni sud.

Korhec je podsetio da Nacionalni savet Mađara već četvrtu godinu u odnosu na škole od posebnog značaja za mađarsku nacionalnu manjinu, u skladu sa zakonom o nacionalnim savetima, vrši upravljačka ovlašćenja, odnosno imenuje tri člana školskih odbora i učestvuje u izboru direktora.

"Ali, odlukom Ustavnog suda ova dugogodišnja praksa zapravo je ukinuta, iako sud nije našao nijednu odredbu Ustava zbog koje bi trebalo da bude ukinuta", naveo je Korhec.

On je izrazio zadovoljstvo što je sud "ogromnim delom" podržao i zakon i koncepciju manjinske samouprave. "Sada više niko ne može da ospori činjenicu da neposredno izabrani nacionalni saveti predstavljaju zajednice koje su ih izabrale i da imaju ovlašćenja u odnosu na veliki broj ustanova u četiri oblasti", rekao je Korhec.

Nacionalni saveti imaju ovlašćenja u oblastima obrazovanja, kulture, službene upotrebe jezika i pisma i informisanja.

"Nacionalni saveti mogu biti osnivači ustanova u oblastima kulture i obrazovanja, pored Republike, pokrajine i lokalnih samouprava. Mediji čija smo osnivačka prava preuzeli, ostaju u vlasništvu Nacionalnog saveta. Prema odluci, mi možemo bez ograničenja da osnivamo medije, a ono što smo preuzeli ranije je u skladu sa Ustavom", rekao je on.

Korhec je dodao da Predlog izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je Vlada Srbije usvojila i uputila u skupštinsku proceduru krajem prošle godine, može da ostane u proceduri.

"Ništa ne mora da se menja i doteruje, jer nismo menjali ono što je bilo pred Ustavnim sudom. I bez bilo kakve izmene ovog zakona, zakon je sprovodljiv i može da funkcioniše", kazao je Tamaš Korhec.

Korhec je rekao da se izbori za nacionalne savete ove godine mogu održati, a nacionalni saveti mogu funkcionisati bez poteškoća, uprkos odluci Ustavnog suda Srbije.

Nevladina organizacija Centar za praktičnu politiku iz Beograda pozvala je danas Vladu Srbije da iz skupštinske procedure povuče Predlog izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, pošto je Ustavni sud osporio pojedine odredbe važećeg zakona.

"Nakon odluke Ustavnog suda Srbije kojom su brojne odredbe važećeg Zakona o nacionalnim savetima proglašene neustavnim, neophodno je da se cela materija ponovo razmotri u širokoj i demokratskoj javnoj raspravi", naveo je Centar za praktičnu politiku.

Vlada Srbije je krajem prošle godine usvojila Predlog izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Kako je tada objašnjeno, razlog za izmene tog zakona su njegovi "brojni nedostaci". Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina usvojen je 2009. godine.

Izvor: RTV