Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 1.1.2014.)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA (Ažurirano 1.1.2014.)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE BORSKO-MAJDANPEČKOG RUDARSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI LESKOVAC U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NOVI KROV" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013 i 4/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 7) ALINEJA DRUGA, ČLANA 9. STAV 5, ČL. 9B, 12, 12A, 14, ČLANA 40A STAV 1. TAČKA 3) I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 7) ALINEJA TREĆA I ČLANA 40A STAV 1. TAČ. 4) DO 8) ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2014. GODINU (Sl. list grada Niša", br. 95/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA I RASPOREDU TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NIŠA GRADSKIM OPŠTINAMA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Niša“, br. 95/2013)
Izvor: Paragraf Lex