Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SUDSKIM VEŠTACIMA: Zaštitnik građana smatra da je neophodna izmena Zakona


Zaštitnik građana uputio je Mišljenje Ministarstvu pravde kojim ukazuje na potrebu izmena Zakona o sudskim veštacima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010) radi potpunijeg regulisanja postupka imenovanja i razrešenja sudskih veštaka, prava, obaveza i odgovornosti lica koja obavljaju veštačenje.

Izmene zakona su potrebne u cilju obezbeđivanja efikasnog, nepristrasnog i stručnog rada veštaka, zaštite prava građana, kao i zaštite prava samih sudskih veštaka, stoji između ostalog u Mišljenju Zaštitniku građana.

Poslovi veštačenja predstavljaju stručne aktivnost čijim se obavljanjem pružaju, sudu ili drugom organu koji vodi postupak, stručna znanja neophodna za utvrđivanje ocenu ili razjašnjenje pravno relevantnih činjenica kojima oni ne raspolažu.

Imajući to u vidu, Zaštitnik građana smatra da se samo efikasnim, nepristrasnim i stručnim radom veštaka može obezbediti pravilno, potpuno i blagovremeno ostvarivanje i zaštita prava građana, prevashodno prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku.

Stroga je neophodno da uslovi za obavljanje veštačenja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka, prava, obaveze i odgovornosti lica obavljaju veštačenje, kao i praćenje njihovog rada budu jasno određeni i da se propisi koji tu oblast regulišu dosledno primenjuju, sve u cilju obezbeđivanja efikasnog, nepristrasnog i stručnog rada veštaka, zaštite prava građana, kao i zaštite prava samih sudskih veštaka.

Poslove veštačenja treba da obavljaju lica koja, u skladu sa pravilima struke i profesionalne odgovornosti, modu da odgovore postavljenim zadacima i očekivanjima.

Zaštitnik građana je shvatanja da Zakon ne sadrži odgovarajuće odredbe kojima se na precizan, jasan i nedvosmislen način uređuje postupak imenovanja sudskih veštaka, upis u Registar, postupanje po pritužbama na rad veštaka, praćenje njihovog rada, kao i postupak za razrešenje, što otvara prostor za nedoslednost i arbitrarnost u primeni tog Zakona.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 14.12.2017.
Naslov: Redakcija