Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Izabran direktor policije


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 19. decembra 2016. godine, za novog direktora policije izabrala Vladimira Rebića, koji je do sada obavljao funkciju vršioca te dužnosti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vladimir Rebić je rođen 9. januara 1967. godine u Užicu. Srednju pravno–birotehničku školu završio je u tom gradu, a 1991. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od avgusta 1992. godine, a počeo je u tadašnjem Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu, gde je radio na inspekcijskim i upravnim poslovima bezbednosti saobraćaja.

Od 1996. do 2002. godine obavlja poslove šefa Odseka za inspekcijske i upravne poslove SUP-a Užice, nakon čega prelazi u Upravu saobraćajne policije, gde radi na obuci saobraćajne policije.

U januaru 2010. godine postaje zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije i u naredne četiri godine koordinira aktivnosti saobraćajne policije na donošenju podzakonskih akata u cilju implementiranja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US).

Za načelnika Uprave saobraćajne policije imenovan je 20. juna 2014. godine, a, zahvaljujući postignutim rezultatima i odličnom profesionalnom radu, imenovan je i za vršioca dužnosti direktora policije, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 19.12.2016.
Naslov: Redakcija