Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE TRAŽI DA SE PREDLOG ZAKONA O USLUGAMA POVUČE IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE


Advokatska komora Srbije (AKS) pozvala je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Vladu Srbije da povuku Predlog zakona o uslugama iz skupštinske procedure.

U saopštenju AKS se ističe da advokatura ne može biti obuhvaćena odredbama zakona koji reguliše uslužnu delatnost, već da mora ostati profesija čija je osnovna delatnost pružanje pravne pomoći građanima i kao takva da jasno ostane odvojena od pružanja privrednih usluga.

Ukoliko Predlog zakona o uslugama ne bude povučen iz procedure, AKS zahteva od Ministarstva pravde, kao resornog ministarstva, da sprovede propisanu proceduru u cilju izmene odredbe člana 3. stav 2. tačka 6) tako da glasi: "U članu 3 stav 2 tačka 6 menja se i glasi: pravnu pomoć koju pruža advokatura, kao samostalna i nezavisna služba" i brisanje odredbe člana 15 stav 1 alineja 8, tačka 4 ovog predloga.

U saopštenju se napominje da u ovom slučaju nije poštovana procedura za utvrđivanje Predloga zakona o uslugama, jer je izostala javna rasprava i nije pribavljeno mišljenje Ministarstva pravde u vezi propisa koji se odnose na advokaturu.

AKS, kako se navodi, insistira na sprovođenju sporazuma koji je 23. januara 2015. godine zaključen sa Ministarstvom pravde, a prema kojem će se rad i položaj advokature uređivati isključivo Zakonom o advokaturi i u čijoj izradi će predstavnici advokature aktivno učestvovati.

Advokati takođe podsećaju na ustavnopravni položaj advokature u Republici Srbiji, kao i činjenicu da je advokatura jedina samostalna i nezavisna služba pružanja pravne pomoći čiji je osnovni zadatak zaštita i odbrana ljudskih prava i sloboda građana i njihovih interesa.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.11.2018.
Naslov: Redakcija