Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIŠI SUD U ČAČKU: Potraživanja Parking servisa zastarevaju za godinu dana. Na fizičko lice koje vozi sopstveni automobil primenjuje se član 378. Zakona o obligacionim odnosima, jer putnički automobil pripada svim članovima porodičnog domaćinstva, bez obzira na čije ime glasi


Sudovi u Čačku ukinuli su zaključak izvršitelja i odbili tužbu "Parking servisa" iz Beograda, kojima je od M.M. traženo da plati 19.530 dinara na ime troškova parkiranja u glavnom gradu Srbije, uz trogodišnju kamatu.

Povrh toga, "Parking servis" je dužan da pomenutom Čačaninu isplati 29.840 dinara za troškove parničenja.

"Parking servis" je preko privatnog izvršitelja, 26. decembra 2014. godine, pokušao da naplati dug, dokumentujući da je M.M. od maja do decembra 2012. godine devet dana parkirao automobil u Beogradu ne plativši, pa za svaki dan duguje po 2.170 dinara.

Međutim, punomoćnik tuženog, čačanski advokat Želimir Jeremić, prigovorio je da je reč o zastarelom dugu, što je Osnovni sud u Čačku prihvatio na raspravi okončanoj oktobra 2016. godine.

U toj presudi navodi se da je "odredbom člana 378. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja - dalje: Zakon) propisan jednogodišnji rok zastarelosti za potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, dimničarske usluge i usluge održavanja čistoće, kada je isporuka odnosno usluga obavljena za potrebe domaćinstva".

Sudija je, takođe, navela da taj član ne pominje izričito usluge parkiranja.

Na to se "Parking servis" žalio Višem sudu u Čačku koji je prošle sedmice u svemu potvrdio presudu prvostepenog. U žalbi je istaknuto da je tuženi Čačanin automobil u Beogradu parkirao kao pravno lice, koristeći ga za službene potrebe, čime bi po istom Zakonu rok zastarelosti potraživanja bio tri godine. Ali, Viši sud je žalbu odbio, obrazlažući:

"Na fizičko lice koje vozi sopstveni automobil primenjuje se član 378. Zakona jer putnički automobil pripada svim članovima porodičnog domaćinstva, bez obzira na čije ime glasi. U ovom slučaju ne radi se o autu koji služi za potrebe pravnog lica niti za obavljanje privredne delatnosti, pa se primenjuje jednogodišnji rok zastarelosti".

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Jednogodišnji rok zastarelosti

Član 378

(1) Zastarevaju za jednu godinu:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

(2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 18.11.2017.
Naslov: Redakcija