Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI TIP DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI - ŠTEDNE OBVEZNICE: Dinarske i evro štedne obveznice za građane, na koje će kamata, u zavisnosti od roka dospeća i valute u kojoj su denominovane, biti u rasponu od 1,0 do 6,25 odsto. Oba tipa štednih obveznica emituju se sa rokom dospeća od dve, tri, pet i deset godina. Jedan investitor može kupiti najviše 5.000 štednih obveznica denominovanih u dinarima po jednoj emisiji, odnosno 500 štednih obveznica denominovanih u evrima po jednoj emisiji. Investitori su oslobođeni svih naknada prilikom upisa, uplate, otvaranja vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica. Pristupni period za kupovinu štednih obveznica počinje 20. novembra i traje do 11. decembra 2017. godine. Minimalno ulaganje iznosi od 2.000 dinara za dinarske i 100 evra za kupovinu evro denominovanih štednih obveznica


Srbija uvodi novi tip državnih hartija od vrednosti - dinarske i evro štedne obveznice za građane, na koje će kamata, u zavisnosti od roka dospeća i valute u kojoj su denominovane, biti u rasponu od 1,0 do 6,25 odsto.

Kako je saopštilo Ministarstvo finansija, štedne obveznice predstavljaju pristupačan finansijski instrument, koji zahteva minimalno ulaganje u iznosu od 2.000 dinara za dinarske i 100 evra za kupovinu štednih obveznica denominovanih u evrima.

Odluka o uvođenju štednih obveznica doneta je u cilju daljeg razvoja tržišta državnih hartija od vrednosti i olakšavanja uslova za ulaganje domaćim punoletnim fizičkim licima u državne hartije od vrednosti, čime se podstiče ovaj vid štednje.

I prvi i drugi tip štednih obveznica emituje se sa rokom dospeća od dve, tri, pet i deset godina, a prodaju se po nominalnoj vrednosti koja za ove dinarske hartije iznosi 2.000 dinara, dok nominalna vrednost evro štednih obveznica iznosi 100 evra.

Štedne obveznice imaju kupone koji se razlikuju zavisno od ročnosti i valute.

Tako godišnji prinos na dinarsku štednu obveznicu sa rokom dospeća od dve godine iznosi 4,0 odsto, na trogodišnju hartiju je 4,5 odsto, na petogodišnju 5,25, a na desetogodišnju 6,25 procenata.

Na dvogodišnju štednu obveznicu denominovanu u evrima godišnja kamata je 1,0 posto, na trogodišnju 1,75 procenata, na petogodišnju 2,5, i na desetogodišnju 4,0 odsto.

Jedan investitor može kupiti najviše 5.000 štednih obveznica denominovanih u dinarima po jednoj emisiji, odnosno 500 štednih obveznica denominovanih u evrima po jednoj emisiji.

Prodaja ovih hartija od vrednosti će se vršiti preko poslovnica Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, kod koje, prilikom kupovine, investitor otvara vlasnički i novčani račun. Investitori su oslobođeni svih naknada prilikom upisa, uplate, otvaranja vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica.

Građani koji su zainteresovani za ovaj vid štednje mogu da se prijave za kupovinu štednih obveznica od 20. novembra do 11. decembra 2017. godine, dok se podela štednih obveznica vrši po načelu prioriteta - što znači da prioritet u podeli imaju investitori koji se prvi prijave za kupovinu.

Investitor u štedne obveznice ne ostvaruje pravo na kamatu u pristupnom periodu i periodu do njihove emisije.

Planirani datum emitovanja štednih obveznica je 27. decembar 2017. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.11.2017.
Naslov. Redakcija