Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI DO 2020. GODINE: Izrađen novi nastavni plan za gimnazije. Uvode se vežbe iz pojedinih obaveznih predmeta i novi izborni programi


Vežbe iz pojedinih obaveznih predmeta - strani jezik, biologija, hemija, kao i novi izborni programi, novine su koje predviđa nastavni plan za gimnazije koji je uradila Radna grupa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nastavni plan urađen je za sva tri tipa gimnazija - opšti, društveno-jezički i prirodno-matematički smer, a Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja će na osnovu njega izraditi nastavne programe za prvi razred gimnazije.

Redefinisani nastavni plan uvodi vežbe kod jednog broja obaveznih nastavnih predmeta - strani jezik, biologija, hemija i nove izborne programe, pored postojećih građansko vaspitanje ili verska nastava i drugi strani jezik.

Novi izborni programi su:

 • Jezik, mediji i kultura;
 • Pojedinac, grupa i društvo;
 • Zdravlje i sport;
 • Obrazovanje za održivi razvoj;
 • Umetnost i dizajn;
 • Primenjene nauke (u trećem i četvrtom razredu ovaj predmet se deli na nauke koje usmeravaju učenike ka medicinskim naukama i nauke koje usmeravaju ka tehničkim naukama).
 • Umetnost i dizajn;
 • Osnovi geopolitike;
 • Ekonomija i biznis;
 • Religije i civilizacije;
 • Metodologija naučnog istraživanja;
 • Savremene tehnologije.

Redefinisani nastavni programi zasnovani su na ishodima učenja. Novine imaju za cilj povećanje kvaliteta, relevantnosti i efikasnosti opšteg srednjeg obrazovanja, povećanje obuhvata učenika opštim srednjim obrazovanjem i vaspitanjem, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Radna grupa je imala zadatak da u skladu sa pravcima iz Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012) i akcijama iz Akcionog plana pripremi smernice razvoja opšteg srednjeg obrazovanja.

Principi za izradu smernica bili su: postupnost u uvođenju novina, postupna priprema škola, nastavnika i učenika za novine koje su usmerene na ostvarivanje dugoročnih ciljeva obrazovanja definisanih u Strategiji (kvalitet, obuhvat, relevantnost, efikasnost).

Zatim, izbornost, veća ponuda izbornih programa u cilju bolje pripreme učenika za nastavak školovanja, izbor zanimanja, ali i većeg zadovoljstva učenika obrazovanjem i interdisciplinarnost, razvijanje funkcionalnog znanja i kompetencija učenika.

Izvor: Vebsajt Politika, 17.11.2017.
Naslov: Redakcija