Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Sindikati smatraju da je predloženi Nacrt zakona diskriminatorski i neustavan. Navode da se smanjuju naknade za odmor, bolovanje, minuli i noćni rad


Ne može jedan lekar u Domu zdravlja u Babušnici da bude izjednačen sa doktorom u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Isti posao ne radi "tetkica" u osnovnoj školi ili u Urgentnom centru, kao što nisu isto opterećeni vozač ministra i načelnika u opštini. Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je utopija i stvara dve grupe radnika, zaposlene u državnoj upravi i ostale, kaže Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.

Radnička udruženja zaposlenih u društvenim delatnostima očekuju poziv Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za prvi sastanak novoformirane Radne grupe na kojoj bi trebalo da se raspravlja o, kako kažu, za njih spornim odredbama Nacrta zakona.

- Nacrt zakona je diskriminatorski zato što se zaposlenima u društvenim delatnostima daju daleko manja prava nego Zakonom o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) - kaže dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. - Prema Nacrtu zakona, zaposlenima u zdravstvu, i uopšte u društvenim delatnostima, ne bi se plaćao prekovremeni rad, nego bi dobijali slobodne dane. Naknade za odmor i bolovanje bi se obračunavale na osnovnu plate, a ne prema proseku prethodnih 12 plata kao što je propisano Zakonom o radu. Ni minuli rad se ne bi vrednovao sa 0,4 odsto po godini, nego bi bio maksimalno do četiri odsto. Ne bi se uvećavala ni noćna "satnica" za utvrđenih 26 odsto, već bi se noćni sati ugrađivali u koeficijent za obračun plata sa maksimalno dva odsto.

Javna rasprava o Nacrtu zakona završena je 10. novembra 2015. godine. Nacrtom zakona je predviđeno da za svaki sat prekovremenog rada zaposleni ima pravo na sat i po slobodno, a skupljeni slobodni sati moraju da se iskoriste u naredna tri meseca. Nacrtom zakona predviđeno je da se onima koji zbog prirode posla ne bude omogućeno da iskoriste slobodne sate, oni isplaćuju i to sa uvećanjem od 26 odsto u odnosu na osnovni sat rada.

Za razliku od sindikalaca, profesor dr Dušan Milisavljević, specijalista ORL u KC Niš i član Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, u ovom predlogu ne vidi ništa sporno.

- Ne znam nijednog hirurga koji će protestovati zato što je zbog operacije ostao sat i po duže na poslu - kaže prof. Milisavljević. - Postoji način da se to kompenzuje, i u razvijenim zemljama lekari za prekovremeni rad dobijaju slobodne dane. Lično se oštro protivim pojavama koje smo u zdravstvu imali prethodnih godina da se neke usluge proglašavaju za vanstandardne i da se pružaju po cenovniku.

ASNS jedini je do sada pokrenuo inicijativu za preispitivanje ovog akta.

- Njime se negiraju odredbe Zakona o radu jer je ovo u stvari leks specijalis, koji izgleda postaje praksa u našoj zemlji - kaže Ranka Savić. - Njime se anulira važenje ostalih zakona, što nije u duhu demokratskih vlada. Samim tim što pravi razliku između radnika, deli ih na radnike prvog i drugog reda, on je i neustavan.

Osnovna primedba Ranke Savić je što Nacrt zakona gasi kolektivno pregovaranje i ugovore, jer "kada je nešto već uređeno leks specijalisom nema se o čemu pregovarati".

- Na taj način se poništava rad sindikata, jer on više nema šta da traži u državnoj upravi, kada je već sve propisano - kaže Savićeva.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. R. - J. Ž. S., 19.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija