Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Svaka zgrada će imati svog predsednika, a ukoliko stanari ne mogu da izaberu jednog od komšija, u njihove zgrade će biti uvedena prinudna uprava. Profesionalne upravnike će regrutovati Privredna komora Srbije, koja će organizovati polaganje testova i licenciranje osoba koje mogu da se bave tim poslom. Stanari će biti u obavezi da u roku od 60 dana, od dana stupanja ovog zakona na snagu, izaberu ili angažuju upravnika i organizuju skupštinu, i još 15 dana da registruju stambenu zajednicu u lokalnoj samoupravi. Opštine i gradovi će popisati sve skupštine stanara, a objedinjene podatke će slati Agenciji za privredne registre. Prvi put se uvodi mogućnost i da upravnik iz redova stanara ima pravo na naknadu za svoj rad


Svaka zgrada će imati svog predsednika, a ukoliko stanari ne mogu da izaberu jednog od komšija, u njihove zgrade će biti uvedena prinudna uprava. Svi će morati da izdvajaju sredstva za održavanje zajedničkog objekta i plaćanje upravnika, a onima koji to ne budu želeli, na vrata bi mogli zakucati izvršitelji. Ovo su samo neke od novina koje se nalaze u Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju zgrada, o kome je počela javna rasprava.

Profesionalnog upravnika će morati da angažuju i sve stambene zajednice u Srbiji koje imaju više od 30 stanova. Taj posao neće moći da radi svako. "Profesionalce" će regrutovati Privredna komora Srbije, koja će organizovati polaganje testova i licenciranje osoba koje mogu da se bave tim poslom.

Stanari će biti u obavezi da u roku od 60 dana, od dana stupanja ovog zakona na snagu, izaberu ili angažuju upravnika i organizuju skupštinu, a još 15 dana će imati da registruju stambenu zajednicu u lokalnoj samoupravi. Opštine i gradovi će popisati sve skupštine stanara, a objedinjene podatke će slati Agenciji za privredne registre. Nacrt zakona predviđa da će stambena zajednica, koja će zameniti skupštinu stanara, imati puno svojstvo pravnog lica.

- U narednom periodu će biti detaljnije obrazloženi mehanizmi na koji će način profesionalni upravnik moći da naplati svoje troškove od stambene zajednice - rekla je pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovana Atanacković. - Zalažemo se da naplata troškova bude po Zakonuo izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014) za usluge slične komunalnim, tako da u te situacije možemo da uključimo i privatnog izvršitelja, koji će moći da naplati troškove upravljanja zgradom koje obavlja profesionalni upravnik.

Atanackovićeva je istakla da je ovo pravni okvir koji bi trebalo da doprinese da stambeni fond prestane da se urušava i da počne da se obnavlja.

Prvi put se uvodi mogućnost i da upravnik iz redova stanara ima pravo na naknadu za svoj rad, u dogovoru sa komšijama.

- Smatrali smo da mu treba propisati pravo na naknadu imajući u vidu dužnosti koje ima - rekla je Atanacković. - Vrlo je bitno da će jedinica lokalne samouprave za svoje područje propisati minimum sredstava koje treba na mesečnom nivou izdvojiti za održavanje zgrada.

Nacrt zakona reguliše stanovanje i održavanje zgrada svih namena, stambenih, javno-poslovnih, ali i onih koji su kulturna dobra i poboljšava situaciju u toj oblasti.

Nacrt zakona reguliše i prinudno iseljavanje i raseljavanje u javnom interesu, kao i prava i zaštitu tih stanara i njihov nužni smeštaj, a po prvi put se u jednom zakonu tretira i reguliše pitanje evikcije Roma i romskih naselja.

Sledeća javna rasprava o Nacrtu zakona biće održana u Novom Sadu, u petak, 20. novembra 2015. godine, u 12 časova, u Skupštini grada.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Radović, 19.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija