Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SASTANKA UO ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE: Referendum o Zakonu o javnom beležništvu


Upravni odbor Advokatske komore Srbije izdao je juče saopštenje u kome se, između ostalog, najavljuje pokretanje postupka referenduma i narodne inicijative u vezi sa Zakonom o javnom beležništvu  ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon i 121/2014) i pratećim propisima, kao i postupka za za poništaj registracije Društva advokata Srbije pred nadležnim sudom.

Istim saopštenjem najavljena su i dva okrugla stola: "Aktuelni problemi advokature i uporednopravni odnos advokature i javnog beležništva kroz notarijat" koji će u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine biti održan 25. novembra 2014. godine u prostorijama Magistrata u Sremskim Karlovcima, sa početkom u 13 časova i  drugi, pod naslovom "Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći" koji će se održati 01. decembra 2014. godine u 12 časova u sali Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, 6. sprat, u Beogradu. 

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 19.11.2014.