Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK O UNAPREĐENJU POLOŽAJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU: Sindikat pravosuđa Srbije saopštio da su prioritet zaposleni na određeno vreme i nameštenici. Predloženo je da se svi zaposleni na određeno vreme prime u radni odnos, da se donese odluka o privremenom zapošljavanju još lica u Beogradu, kao i da se koeficijent nameštenika pomeri za 0,25, imajući u vidu činjenicu da im je ukinuta nameštenička nagrada, da nemaju mogućnost napredovanja i da određene grupe nameštenika rade iste poslove kao i državni službenici, a da je razlika u plati velika


Ministarka pravde Nela Kuburović sastala se 18. oktobra 2017. godine sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije, sa kojima je razgovarala o unapređenju položaja zaposlenih u pravosuđu.

Predstavnici tog sindikata su ministarku pravde upoznali sa problemima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Oni su istakli zadovoljstvo povećanjem plata od 10 odsto, ali su ukazali na potrebu daljeg unapređenja položaja zaposlenih, pre svega u pogledu povećanja broja zaposlenih.

Ministarka Kuburović je predstavnike Sindikata pravosuđa Srbije upoznala da će do kraja godine biti zaposleno 160 sudijskih pripravnika, što su oni pozdravili.

Kuburović je podsetila da je u toku i konkurs za prijem novih tužilaca i zamenika tužilaca, kao i da je povećan broj zaposlenih u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji će raditi u budućem novom zatvoru u Pančevu.

Prema rečima ministarke pravde povišica je izvesna, a pomoć će se isplaćivati zaposlenima u istom iznosu jer je priliv sudskih taksi isti, pa čak možda i slabiji tako da nema uslova za uvećanje tog iznosa. Preuzela je na sebe obavezu da reši problem sa isplatom dogovorene pomoći u zatvorima čiji upravnici nisu doneli rešenja. Pored toga, ministarka se dogovorila sa direktorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Milanom Stevovićem da se reši problem dugovanja Uprave prema zatvorskim ustanovama u vezi sa rekreativnim odmorom. Takođe, ministarka je izrazila nadu da će ove godine deca zaposlenih u pravosudnim organima Srbije dobiti novogodišnje poklone.

Direktor uprave izjavio je da je 28 zaposlenih premešteno na rad u ustanovama koje su bliže njihovom mestu prebivališta, da su raspisani konkursi za određena radna mesta i najavio raspisivanje novih konkursa. U toku je javna nabavka za službene legitimacije i uniforme. Dodao je i to da podržava predlog za izmenu Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014) oko produženog godišnjeg odmora za zaposlene u Specijalnoj zatvorskoj bolnici koji je Sindikat pravosuđa Srbije uputio Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao predlagaču tog zakona. I ministarka se saglasila sa tim predlogom.

Sindikat pravosuđa Srbije izrazio je zadovoljstvo zbog toga što Vlada Republike Srbije, obećavajući povišicu, nije izuzela zaposlene u pravosuđu već se i oni nalaze na spisku za povišicu. Međutim, pravom zadovoljstvu mesta nema jer je izrada Budžeta u toku pa će pričekati dok ne vide predloženu visinu osnovice za obračun zarada, kao i isplatu po tom obračunu.

Sindikat je saopštio svoj stav da su prioritet zaposleni na određeno vreme, kao i nameštenici. Predloženo je da se svi zaposleni na određeno vreme prime u radni odnos, da se donese odluka o privremenom zapošljavanju još lica u Beogradu, kao i da se koeficijent nameštenika pomeri za 0,25, imajući u vidu činjenicu da im je ukinuta nameštenička nagrada, da nemaju mogućnost napredovanja i da određene grupe nameštenika rade iste poslove kao i državni službenici a da je razlika u plati velika, tako da su demotivisani i diskriminisani. Popunjavanje određenih radnih mesta je nužnost i primedbovali su da novca ima za sudske postupke, kamate, kazne funkcionera za njihove greške ali nema da se plati rad. Sve ovo naročito zbog dodatnog opterećenja oko postupanja u predmetima za nasilje u porodici. Preneli su ministarki i to da ima zloupotreba Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) ali da svaki događaj, bez obzira na to što ne sadrži obeležja krivičnog dela, zahteva određeno vreme i rad tužilaca, sudija i osoblja. Podsetili su da je u toku izrada novog zakona o bezbednosti javnog saobraćaja i da bi trebalo predložiti drugačiju raspodelu prekršajnih kazni.

Što se tiče zapošljavanja, ministarka pravde rekla je da skoro uvek daju saglasnost za zapošljavanje kada im se starešine obrate ali da se starešine organa ne obraćaju, kao i da odgovornost za rad na određeno vreme u produženom trajanju mimo zakona snose rukovodioci pravosudnih organa a ne Ministarstvo.

Dodala je i to da je objavljen Pravilnik o postupku prijema sudijskih pripravnika ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017) i da će ga dostaviti Sindikatu, kao i to da će dostaviti podatke koje je Sindikat zahtevao. Posebno je naglasila da će biti primljeno 160 pripravnika. Prilikom izrade budžeta ministarka će se založiti za nameštenike, odnosno za vraćanje namešteničke nagrade kao i poštovanje zakonskih odredbi u vezi sa napredovanjem državnih službenika.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde i Sindikat pravosuđa, 18.10.2017.
Naslov: Redakcija