Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I ZAŠTITI MALOLETNIH LICA U KRIVIČNOM POSTUPKU: Novi Zakon će unaprediti mogućnost sudija i tužilaca da određuju vaspitne naloge. Maloletnici, bilo da su žrtve, svedoci ili počinioci krivičnih dela, moraju imati poseban tretman u toku sudskog postupka, poput posebnog načina saslušanja


Planirano je usvajanje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku, koji će unaprediti mogućnost sudija i tužioca za maloletnike da određuju vaspitne naloge, izjavila je ministarka pravde, Nela Kuburović.

Ministarka je tokom razgovora sa direktorom UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen Loom o unapređenju prava dece u sudskim postupcima i položaju maloletnih učinioca krivičnih dela, ukazala da su se vaspitni nalozi "izuzetno dobro" pokazali u praksi u četiri grada u Srbiji, a da je njihov cilj da utiču na pravilan razvoj maloletnika i jačanje lične odgovornosti, kako u buduće ne bi činio krivična dela.

"Vaspitni nalozi predstavljaju alternativnu meru kažnjavanja maloletnika, u smislu rada u javnom interesu, praćenja rezultata njihovog daljeg školovanja, kvaliteta saradnje sa socijalnim radnikom", ukazala je Nela Kuburović.

Ona je istakla dobre rezultate u primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), koji prepoznaje decu kao svedoke ili žrtve, i dodala da je u pripremi Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji naročitu pažnju posvećuje detetu kao žrtvi ili oštećenom u sudskom postupku.

Direktor UNICEF-a je zahvalio ministarki Kuburović na saradnji, posebno u oblasti reintegracije maloletnih učinilaca krivičnih dela, u oblasti zaštite dece žrtava i svedoka krivičnih dela od sekundarne viktimizacije, kao i u oblasti učešća dece u građanskim sudskim postupcima i jačanju kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći da odgovore na kršenja prava deteta.

Sagovornici su ocenili da maloletnici, bilo da su žrtve, svedoci ili počinioci krivičnih dela, moraju imati poseban tretman u toku sudskog postupka, poput posebnog načina saslušanja kao i da je neophodan nastavak saradnje Srbije i UNICEF-a u oblasti poboljšanja pristupa pravdi za svu decu, unapređenju rodne ravnopravnosti i u stvaranju uslova da oni iz ugroženih grupa žive bez diskriminacije i nasilja, a koja će biti realizovana kroz buduće projekte.

Izvor: Vebsajt Blic, 19.10.2017.
Naslov: Redakcija