Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: Kvalifikovani elektronski potpis omogućiće potpuno sigurnost, bezbednost i visok stepen pouzdanosti, a Zakonom su utvrđeni različiti postupci identifikacije. U zavisnosti od stepena rizika od zloupotreba i moguće štete, postojaće tri nivoa identifikacije - osnovni, srednji i visoki


Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju u velikoj meri olakšaće građanima transakcije i komunikaciju jer će kvalifikovani elektronski potpis moći da koriste i preko svojih mobilnih telefona, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

"U čitavom spektru pitanja koja tretiraju oblast digitalizacije i dobre uprave veoma je značajno da je Zakon donet", rekao je Ružić odgovarajući na pitanje o novinama koje donosi propis usvojen 17. oktobra 2017. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Za Zakon, kojim su izjednačeni kvalifikovani elektronski potpis sa svojeručnom potpisom i elektronski dokument sa papirnim dokumentom, Ružić kaže da otvara vrata da mnogo veći broj građana Srbije koristi te usluge.

"Upravo to govori i o našem odgovornom odnosu prema boljoj upravi, koja će biti servis građana", ističe Ružić.

Podsetio je da je do sada, zbog komplikovane procedure, samo 360.000 građana moglo da koristi elektronski potpis, što je pet odsto ukupne populacije.

Ocenio je da Zakon ima veliki značaj i sa aspekta pouzdanosti i servisa koji građani koriste, ali i sa aspekta uvođenja reda u sistem i praćenja svih trendova u koji postoje u svetu u 21. veku.

Kvalifikovani elektronski potpis omogućiće potpuno sigurnost, bezbednost i visok stepen pouzdanosti, a Zakonom su utvrđeni različiti postupci identifikacije.

U zavisnosti od stepena rizika od zloupotreba i moguće štete, postojaće tri nivoa identifikacije - osnovni, srednji i visoki.

Novim Zakonom biće uveden i elektronski pečat za pravna lica, a predviđeno je i formiranje elektronskog magacina za čuvanje dokumentacije.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.10.2017.
Naslov: Redakcija