Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJANJE AKCIONIH PLANOVA O PREGOVARAČKIM POGLAVLJIMA 23 I 24 U BRISELU


Unapređenje efikasnosti pravosuđa kroz skraćenje trajanja sudskog postupka i rasterećenje sudova, kao i jačanje pravosudnih profesija su među prioritetima Ministarstva pravde u narednom periodu, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona je ukazala da pored jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, koji donosi Vrhovni kasacioni sud i u skladu sa kojim svi sudovi moraju da donesu svoj program, postoje i kontrole od strane predsednika apelacionih sudova, tako da sudovi moraju da izveštavaju o svim predmetima koji su stariji od četiri godine.

Ministarka je pohvalila niški Osnovni i Privredni sud koji su, kako je navela, među boljim sudovima kada je u pitanju rešavanje starih predmeta, o čemu svedoči i nagrada koju su nedavno dobili na savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji.

Napominjući da su stari predmeti prioritet i Apelacionom sudu u Nišu, Kuburović je rekla da je dobila uveravanja od predsednika tog suda da će do kraja 2016. godine za 30 odsto biti smanjen broj starih predmeta.

Ministarka je navela i da javno beležništvo nakon dve godine postojanja, funkcioniše kako treba i da sada nema velikih problema u njihovom radu.

"Postoji ujednačeno postupanje javnih beležnika na području cele Republike i ono što je bitno je da postoje rezultati rada i da je Javnobeležnička komora Srbije dobro organizovana", navela je Kuburović.

Potvrda toga je i to što će na Kongresu Međunarodne unije notara, u Parizu, Javnobeležnička komora Srbije biti primljena u tu organizaciju, napomenula je Kuburović.

Ona je najavila da će Ministarstvo pravde u narednom periodu biti posvećeno unapređenju rada javnih beležnika, pre svega njihove odgovornosti.

Disciplinska komisija Ministarstva pravde i Javnobeležničke komore radi intenzivno, tako da se, kako je navela, odgovarajuće sankcioniše svaki nedostatak i nepravilnost koji se uoči u radu pa čak i kroz meru zabrane delatnosti.

"Moram da priznam da za ove dve godine nismo imali mnogo takvih slučajeva i da su svega dva beležnika razrešena", rekla je Kuburović.

Ona je podsetila da su javni beležnici od maja 2016. godine počeli da rade i ostavinske rasprave, napominjući da je Osnovni sud u Nišu, na primer, ustupio oko 1.500 predmeta ostavina javnim beležnicima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.10.2016.
Naslov: Redakcija