Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJANJE AKCIONIH PLANOVA O PREGOVARAČKIM POGLAVLJIMA 23 I 24 U BRISELU


Svih 18 državnih i privatnih univerziteta dobiće do kraja oktobra 2016. godine jedinstvene elemente kodeksa etičkog ponašanja, koji će biti obavezujući i prema kom će morati da kazne svoje zaposlene ili studente ako su plagirali radove, lažirali rezultate istraživanja, neetički se ponašali prema kolegama...

Nacionalni savet za visoko obrazovanje već na prvoj narednoj sednici trebalo bi da usvoji Osnove kodeksa akademskog integriteta.

Kada ovaj dokument stupi na snagu, svi univerziteti moraće da ga poštuju, najavljuje prof. dr Dejan Popović, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Za osnov ovog kodeksa poslužili su slični dokumenti Univerziteta u Beogradu, oksfordskog i drugih uglednih svetskih univerziteta.

- Kodeks definiše ponašanja koja predstavljaju kršenje etičkog ponašanja, kao i procedura kako postupati prema krivcima, pripadnicima akademske zajednice - objašnjava prof. Popović. Kršenja se odnose na plagijate, zloupotrebe, krivotvorenja rezultata empirijskih istraživanja, neetičko ponašanje prema kolegama, nastavnika prema studentima i obrnuto.

Prof. Popović objašnjava da se od 1. oktobra 2016. godine primenjuju Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015), koji moraju da poštuju svi univerziteti, kako državni tako i privatni. Ovi strateški dokumenti, naglašava, treba da doprinesu povećanju kvaliteta visokog obrazovanja. Treća strateška stvar koja treba da doprinese kvalitetnijem visokom obrazovanju, najavljuje, biće usvajanje novih standarda za akreditaciju.

Predstavnici Nacionalnog saveta učestvuju u izradi koncepta nacionalne mature. Ona treba da zameni prijemne ispite i omogući da nakon jedinstvenog testiranja kandidati mogu da konkurišu na više fakulteta istovremeno.

"Srbija i Bosna i Hercegovina su jedine zemlje u Evropi koje nemaju državnu maturu. Ne očekujem otpore na univerzitetima", smatra prof. Popović.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 18.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija