Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU: Predviđeno je da se stručnost i osposobljenost kandidata za izbor zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na funkciju u osnovnom javnom tužilaštvu proverava se na ispitu koji organizuje Državno veće tužilaca, pri čemu se uspeh na ispitu izražava ocenama od 1 do 5. Kandidat za zamenika javnog tužioca koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nije dužan na polaže ispit koji organizuje Državno veće tužilaca, već se njemu kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima završna ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji


Ministarstvo pravde, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Rešenja predložena Nacrtom zakona u skladu su sa rešenjima predloženim u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i Nacrtu zakona o dopunama Zakona o sudijama, koje je isti predlagač pripremio u paketu sa Nacrtom zakona.

Nacrtom zakona predviđena je dopuna važećeg Zakona o javnom tužilaštvu("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014) u pogledu utvrđivanja stručnosti i osposobljenosti kandidata za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira.

Naime, predviđeno je da se, u postupku izbora zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na funkciju u osnovnom javnom tužilaštvu, proverava stručnost i osposobljenost kandidata. Stručnost i osposobljenost kandidata proverava se na ispitu koji organizuje Državno veće tužilaca.Uspeh na ispitu izražava se ocenama od 1 do 5.

Kandidat za zamenika javnog tužioca koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nije dužan na polaže ispit koji organizuje Državno veće tužilaca, već se njemu kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima završna ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji. Predviđeno je da Državno veće tužilaca propisuje program i način polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata.

Takođe, Nacrtom zakona je predviđena obaveza Državnog veća tužilaca da propišu program i način polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata u roku od 90 dana od stupanja na snagu rešenja predloženih Nacrtom zakona.

Izvor: Redakcija, 19.10.2015.