Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA: Predviđeno je da se stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u osnovnom ili prekršajnom sudu proverava na ispitu koji organizuje Visoki savet sudstva, pri čemu se uspeh na ispitu izražava ocenama od 1 do 5. Kandidat za sudiju koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nije dužan da polaže ispit koji organizuje Visoki savet sudstva, jer je završna ocena na početnoj obuci izjednačena sa ocenom na posebnom ispitu


Ministarstvo pravde, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o dopuni sudijama (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Rešenja predložena Nacrtom zakona u skladu su sa rešenjima predloženim u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu, koji je isti predlagač pripremio u paketu sa Nacrtom zakona.

Nacrt zakona predvideo je dopunu Zakona o sudijama("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015 i 63/2015 - odluka US), i to odredbom o utvrđivanju stručnosti i osposobljenosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira. Naime, predviđeno je da se stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u osnovnom ili prekršajnom sudu proverava na ispitu koji organizuje Visoki savet sudstva, pri čemu se uspeh na ispitu izražava ocenama od 1 do 5.

Kandidat za sudiju koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nije dužan da polaže ispit koji organizuje Visoki savet sudstva, već se njemu kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima završna ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji, pri čemu je, dakle, završna ocena na početnoj obuci izjednačena sa ocenom na posebnom ispitu. Na taj način, svi kandidati koji su se prijavili za prvi izbor za sudiju osnovnog ili prekršajnog suda su izjednačeni, pri čemu se posebno vrednuje završna ocena sa početne obuke na Pravosudnoj akademiji. Visoki savet sudstva će propisati program i način polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju.

Takođe, predviđeno je da je Visoki savet sudstva dužan da propiše program i način polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata u roku od 90 dana od stupanja na snagu odredaba predloženih Nacrtom zakona.

Izvor: Redakcija, 19.10.2015.