Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

XXVIII SUSRETI KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA OD 12. DO 17. DECEMBRA 2015. GODINE: Tema "Pravo i autonomija ličnosti"


XXVIII Susreti Kopaoničke školeprirodnog pravabiće održani od12. do 17. decembra 2015. godine, sa opštom temom "Pravo i autonomija ličnosti".

Rad će se odvijati u 23Sekcijeu okviru Heksagona Kopaoničke škole prirodnog prava: pravo naživot, slobodu, imovinu, intelektualnu tvorevinu,pravdu i pravnu državu.

Na ovogodišnjem Susretu Kopaoničke škole prirodnog prava nastavlja se jednogodišnja Javna diskusija o Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije (opšti deo, obligaciono pravo, stvarno pravo, porodični odnosi,nasleđivanje) koji sadrži oko 2800 članova i 480 alternativnih predloga, što čini povod za održavanje Javne rasprave koja treba da obuhvati različite pravničke sredine, počev od pravne nauke, pa preko sudske i poslovne prakse, sve do pojedinih specijalizovanih udruženja pravnika.

Izvor: Vebsajt Kopaoničke škole prirodnog prava, 19.10.2015.