Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: 20. oktobra 2015. godine nacionalno slušanje Dunavske strategije za 2015. godinu


Dunavski civilno-socijalni forum i Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije, kao Kancelarija nacionalnog koordinatora za Dunavsku strategiju organizuju nacionalno slušanje Dunavske strategije za 2015. godinu, koja će biti održana 20. oktobra 2015. sa početkom u 10.00 časova u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu.

Konferenciju će otvoriti potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova Makanova, a učesnicima će se obratiti i šef Kancelarije Dunavska strategija point (Danube Strategy Point) Matija Vilfan, zatim Sanda Šimić, pomoćnica direktorke Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, kao predstvnik Nacionalnog koordinatora za implementaciju Dunavske strategije u Republici Srbiji, Jorg Mirtl, ispred EUSDR, Stefan August Lutgenau, predsednik DCSF i Siniša Lazić, direktor Fonda Evropski poslovi.

Nacionalno slušanje je zamišljeno kao okupljanje svih zainteresovanih strana - učesnika u procesu sprovođenja Dunavske strategije, gde bi nosioci ovog procesa na nacionalnom nivou u Republici Srbiji predstavili ulogu naše zemlje u tom procesu, realizovane i projekte koji su u toku, kao i planove za budućnost. Nacionalno slušanje je posvećeno potrebi organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i ostalih potencijalnih partnera da, na ravnopravnoj osnovi, učestvuju u procesu sprovođenja Evropske strategije za dunavski region.

Kako je ispred nas nova etapa programa koji pružaju finansijsku podršku sprovođenju Dunavske strategije, što se prvenstven odnosi na Dunavski transnacionalni program, cilj Nacionalnog slušanja je da se predstavnicima lokalnih samouprava, privatnom sektoru i civilnom društvu, približe modaliteti učešća u programu i sprovođenju Dunavske strategije.

Nacionalno slušanje se organizuje uz podršku Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za evropske integracije, 19.10.2015.
Naslov: Redakcija