Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT: Farmaceutska komora Srbije traži povećanje maloprodajne marže za lekove koji se nalaze na Listi lekova. Smatraju da je neophodno da se troškovi prometa na malo definišu "fiksnom maržom", kao što je to slučaj kod prometa lekova na veliko


Odlukom o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015) Vlade Republike Srbije, povećana je marža za lekove čiji je režim izdavanja na recept, a koji se ne nalaze na Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka Vlade stupa na snagu 22. oktobra 2015. godine.

Kriterijumi za formiranje cena lekova na malo definisani su članom 19. Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015 - dalje: Uredba) koji glasi:

Kriterijum za formiranje cena lekova u prometu na malo jesu troškovi prometa na malo, koji se zaračunavaju na cenu leka na veliko formiranu u skladu sa kriterijumima iz ove uredbe, i to:

1. Za lekova čiji je režim izdavanja na recept i koji su na Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja (Lista lekova), u visini do 12%

2. Za lekove čiji je režim izdavanja na recept i koji se ne nalaze na Listi lekova, u visini prema sledećem:

• cena leka na veliko po pakovanju u RSD 0,00-300,00 - troškovi prometa na malo do 25%,
• cena leka na veliko po pakovanju u RSD 300,01-600,00 - troškovi prometa na malo do 20%,
• cena leka na veliko po pakovanju u RSD 600,01-1800,00 troškovi prometa na malo do 16%,
• cena leka na veliko po pakovanju u RSD 1800,01-8000,00 - troškovi prometa na malo do 12%,
• cena leka na veliko po pakovanju u RSD iznad 8000,01- troškovi prometa na malo do 960 RSD

Farmaceutska komora Srbije smatra da je tekst Uredbe u celini pozitivan, ali samo ako ga posmatramo sa stanovišta početka pozitivnih izmena po pitanju troškova prometa na malo, odnosno maloprodajne marže. Naime, opstanak apoteka koje pripadaju Planu mreže, a koje su obavezne da izdaju lekove na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, velikim delom zavisi od maloprodajne marže koja je u Uredbi ostala 12%. Udeo izdavanja lekova i pomagala sa Liste lekova u poslovanju ovih apoteka, u proseku iznosi 65%, a kreće se i do 78%. Pored toga, ove ustanove imaju veliki broj nerentabilnih jedinica, upravo zbog obaveza koje su definisane Uredbom o planu mreže i nalaze se u nepovoljnijem položaju od zdravstvenih ustanova i privatne prakse van Plana mreže, navodi se u saopštenju.

Zato je neophodno da sledeći korak bude povećanje maloprodajne marže za lekove koji se nalaze na Listi lekova, a za koje Farmaceutska komora smatra da je moguće obzirom na sniženje cena lekova od 01.01.2015. godine i primene centralizovane javne nabavke za lekove sa Liste A i A1.

Pored toga, Farmaceutska komora Srbije smatra da je neophodno da se troškovi prometa na malo definišu "fiksnom maržom", kao što je to slučaj kod prometa lekova na veliko.

Definisanje maksimalne, a ne jedinstvene maloprodajne cene leka, kako se navodi u saopštenju, omogućilo je nelojalnu konkurenciju, dovelo do slabljenja ekonomskog položaja apoteka koje posluju u skladu sa zakonom i značajno urušilo kvalitet farmaceutske usluge.

Lek se ne sme tretirati kao roba jer se time dovodi u pitanje zaštita javnog zdravlja građana Srbije, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Farmaceutska Komora Srbije, 19.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija