Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovori Nacionalne organizacije potrošača na pitanja potrošača


1. Kupio sam sokovnik nepoznate robne marke, čija je cena bila izuzetno povoljna u odnosu na one renomiranih proizvođača. U garantnom listu, što sam tek kasnije video, piše da je garancija samo godinu dana. Da li trgovac ima pravo da obezbeđuje kupcu servis samo 12 meseci?

ODGOVOR:

Shodno članu 55. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) "pri zaključivanju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje, trgovac je dužan da se uzdrži od upotrebe izraza ’garancija’ i izraza s tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca".

Samim tim skraćivanje garancije od strane trgovca smatra se kršenjem Zakona o zaštiti potrošača.

Zapamtite da garancija ne može da ograniči vaša zakonska prava, pa iako se trgovac garancijom obavezao da će robu popraviti ili zameniti u roku od godinu dana, a kvar se desi kasnije – vaše pravo po zakonu ostaje.

2. Kupili smo na jednoj prezentaciji dušek s magnetima i posteljinu. Rečeno nam je da je ovaj dušek dobar za one koji imaju probleme s kičmom, međutim, naš lekar se ne slaže s tim, zbog čega smo odlučili da vratimo proizvod. Interesuje me da li imamo pravo na zamenu i da li moramo da uzmemo neki drugi proizvod ili možemo da dobijemo novac?

ODGOVOR:

Kako je dušek kupljen na prezentaciji, odnosno van poslovnih prostorija, imate pravo u roku od 14 dana da odustanete od ugovora i to bez navođenja razloga. Potrebno je da trgovcu u roku od 14 dana pošaljete popunjeni obrazac za odustanak (ukoliko vam ga je trgovac dostavio), odnosno izjavu o odustanku od ugovora, i to putem pošte, preporučeno s povratnicom. Takođe, potrebno je da u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak od ugovora vratite dušek trgovcu, i to preko poštanskog operatora. Trgovac je u obavezi da vam novac vrati u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac. Ukoliko vam trgovac nije dostavio obrazac za odustanak od ugovora, istog možete prijaviti Tržišnoj inspekciji.

3. Trgovac belom tehnikom mi je isporučio televizor preko kurirske službe, a otpremnicu je potpisala moja majka. Kada smo otvorili paket, ispostavilo se da je ekran pukao. Poneli smo reklamaciju istog popodneva, međutim, trgovac nam je rekao da je reklamacija odbijena, jer smo potpisali papir na kome piše da je roba isporučena u ispravnom stanju. Naglašavam da kurir nije dozvoljavao da se paket otvori.

ODGOVOR:

Sve više čitalaca se javlja sa sličnim problemom, a i u Ministarstvu trgovine smo saznali da je ovo čest problem s kojim se potrošači suočavaju. Kod isporuke robe, bilo da je reč o kurirskim službama bilo prevozom koji organizuje trgovac, dešava se da se kupcu podmetne dokument na kome je napisano da je roba preuzeta u ispravnom stanju. Kupac bi, dakle, trebalo da obrati pažnju i ne potpisuje ništa dok se prethodno ne uveri da li je roba u ispravnom stanju, da li je oštećena tokom transporta... Trgovac se na ovaj način štiti, ali i krši zakon. Pružalac ovakve usluge trebalo bi da na otpremnici navede da je roba isporučena, dok je sve ostalo dovođenje u zabludu potrošača.

Izvor: Vebsajt Politika, 18.09.2019.
Naslov: Redakcija