Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 24. SEDNICA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE: Razmatrano dvanaest tačaka utvrđenog dnevnog reda sednice


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 24. sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinske poslanice i poslanici izjašnjavali su se o dvanaest tačaka utvrđenog dnevnog reda sednice. Na početku sednice, Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pokrajinskom antikorupcijskom planu. Na sednici su donete:

- Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad,

- Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017-2021. godine i

- Pokrajinska skupštinska odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Većinom glasova, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Mrežu javnih srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine čini 129 srednjih škola raspoređenih u sedam okruga. Navedenom pokrajinskom skupštinskom odlukom, predviđeno je da se u opštinama Novi Kneževac i Apatin, po dve postojeće škole spoje u jednu školu. U Novom Kneževcu, planirano je spajanje Gimnazije i Srednje stručne škole Dositej Obradović, dok je u Apatinu planirano spajanje Gimnazije Nikola Tesla i Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole.

Na sednici je izglasana Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine. Skupština je razmotrila Predlog memoranduma o namerama o saradnji između Nižegorodske oblasti (Ruska Federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i donela Zaključke koje je predložila Pokrajinska vlada.

U nastavku zasedanja, Skupština je razmotrila i usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar - jun 2018. godine. Ukupno projektovan obim budžeta za 2018. godinu iznosi 73,111 milijardi dinara. Ostvareni prihodi i primanja budžeta u prvoj polovini ove godine sa prenetim neutrošenim sredstvima, iznose 38,126 milijardi dinara ili 52,15 odsto od ukupno projektovanog budžeta. Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u iznosu od 28,073 milijarde dinara ili 38,40 odsto od planiranih 73,111 milijardi dinara. U prvih šest meseci, budžetski suficit ostvaren je u iznosu od 4,643 milijarde dinara, navedeno je u izveštaju.

Skupština AP Vojvodine je na sednici razmotrila i usvojila i sledeća tri izveštaja:

1. Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad za 2017. godinu,

2. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu JP “Vojvodinašume” Petrovaradin i

3. Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2017. godinu.

Na kraju zasedanja doneta je Odluka o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika

Izvor: Vebsajt Skupštine Vojvodine, 19.09.2018.
Naslov: Redakcija