Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I O VISOKOM OBRAZOVANJU: Predviđena je veća odgovornost i novčane kazne za roditelje ako dete napravi štetu u školi ili je nasilno, a ministar ima ključnu reč pri postavljanju i razrešenju direktora. Uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova


Pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije 20. septembra 2017. godine će se naći dva obrazovna zakona - Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju.

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa.

Predlogom krovnog prosvetnog zakona uvode se i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, pa će direktori biti birani isključivo na osnovu kompetencija, a poslednju reč pri izboru davaće ministar.

Predviđeno je da se u penziju odlazi sa 65 godina, a povećana je i odgovornost nastavnika za kvalitet nastave, ocenjivanje i postupanje u slučajevima kršenja zabrana, nasilja i diskriminacije.

Proširena je odgovornost učenika i roditelja, a predviđene su i novčane kazne za nasilje u školi, donošenje alkohola i narkotika. Za roditelje, ali i učenike uvode se i nove vaspitno i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

Zakonom je predviđena mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja, zatim osnivanje učeničkih kompanija i đačkih zadruga.

Kada je reč o Predlogu zakona o visokom obrazovanju, predviđeno je da je uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova.

Takođe, taj akt predviđa formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privede.

Predlogom zakona daje se prilika nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju "spin-off" i "start-up" kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede.

Predviđa se i uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada.

Kroz jedinstveni informacioni sistem prosvete uvode se registri akreditovanih studijskih programa, zaposlenih i studenata, kojima se dodeljuje Jedinstveni obrazovni broj za praćenje napretka u visokom obrazovanju i osnova za uvođenje novog sistema finansiranja.

Predlogom zakona značajno se unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju, uvode novi standardi, kao i postupak žalbe i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek nakon završene akreditacije.

Izvor: Vebsajt Mondo, 19.09.2017.